[{"id":"991","yorum":"\u00c7\u0131kmaza girmi\u015f konular konusunda senden yard\u0131m bekleyen aile bireyleri olabilir. \u0130kili ili\u015fkilerine dikkat etmen gerekebilir.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-12"},{"id":"992","yorum":"Bir e\u011fitim program\u0131nda e\u011fitim alarak g\u00fcn\u00fc ge\u00e7irebilirsin. Kariyerine odaklanman bencilce bulunabilir.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-12"},{"id":"993","yorum":"Bug\u00fcn sevdiklerinin sana ihtiyac\u0131 olabilir. Ailenden ya da sevdi\u011fin bir yak\u0131n\u0131ndan telefon alabilirsin.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-12"},{"id":"994","yorum":"Bug\u00fcn elini hangi i\u015fe atsan, \u00fcstesinden geliyorsun. Kalabal\u0131k ortamlarda bulunabilirsin.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-12"},{"id":"995","yorum":"G\u00fcn yo\u011funlu\u011fu senin i\u00e7in sabah ba\u015fl\u0131yor. Bir s\u00fcredir g\u00f6r\u00fc\u015femedi\u011fin ailenle arkada\u015flar\u0131n aras\u0131nda kalabilirsin.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-12"},{"id":"996","yorum":"Bug\u00fcn her alanda temizlik g\u00fcn\u00fc! Bir s\u00fcredir yaln\u0131zca sorunlar\u0131yla gelen arkada\u015f\u0131ndan vazge\u00e7ebilirsin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-12"},{"id":"997","yorum":"\u0130kili ili\u015fkilerinde ileti\u015fimin ve yak\u0131nl\u0131\u011f\u0131n artt\u0131\u011f\u0131 bir g\u00fcn seni bekliyor. Bekledi\u011finden de iyi vakit ge\u00e7irebilirsin.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-11-12"},{"id":"998","yorum":"Kendi hayat\u0131n\u0131 yoluna sokmak isterken g\u00fcndemin yo\u011funlu\u011fu hedeflerinin de\u011fi\u015fmesine neden olabilir.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-12"},{"id":"999","yorum":"Sakin kalmay\u0131 tercih edece\u011fin bug\u00fcn evinle ilgilenmek isteyebilir, ya\u015fam alan\u0131nda yeniliklere gidebilirsin.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-12"},{"id":"1000","yorum":"Biraz sakinle\u015fme zaman\u0131. Bir s\u00fcredir yolunda gitmeyen konulara bug\u00fcn kafa yormak istemeyebilirsin.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-12"},{"id":"1001","yorum":"\u0130\u00e7sel ruh durumun olaylar\u0131 daha b\u00fcy\u00fck yorumlamana sebep olabilir. Planlad\u0131\u011f\u0131n al\u0131\u015fveri\u015fi ger\u00e7ekle\u015ftirebilirsin.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-12"},{"id":"1002","yorum":"Rahat\u0131na d\u00fc\u015fk\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcn \u00fczerinde. Arkada\u015flar\u0131n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 her organizasyonda de\u011fi\u015fiklikler s\u00f6z konusu olabilir.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-12"}]