[{"id":"979","yorum":"Bug\u00fcn uzun zamand\u0131r planlar\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n al\u0131m sat\u0131m i\u015flerini ger\u00e7ekle\u015ftirmek i\u00e7in harekete ge\u00e7ebilirsin. \u015eans\u0131n\u0131 iyi kullan.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-11"},{"id":"980","yorum":"G\u00f6ky\u00fcz\u00fc mesleki a\u00e7\u0131dan seni destekler konumda. Yak\u0131n \u00e7evrendeki arkada\u015flar\u0131nla ilgili ger\u00e7ekleri \u00f6\u011frenebilirsin.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-11"},{"id":"981","yorum":"\u015eans\u0131n\u0131 zorlayaca\u011f\u0131n bir g\u00fcn. \u00d6zellikle ya\u015fam alan\u0131n ile ilgili d\u00fczenlemeler i\u00e7in harekete ge\u00e7ebilirsin.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-11"},{"id":"982","yorum":"Maddi konular g\u00fcndeminde. Daha \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131n \u00f6deme plan\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirmek zorunda kalabilirsin.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-11"},{"id":"983","yorum":"Ak\u0131\u015f\u0131na b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n olaylar\u0131 kontrol alt\u0131na alman\u0131n zaman\u0131. G\u00f6r\u00fc\u015fmedi\u011fin bir arkada\u015f\u0131nla y\u00fczle\u015fme ya\u015fayabilirsin.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-11"},{"id":"984","yorum":"Bir s\u00fcredir i\u015f yerinde hissetti\u011fin havadan rahats\u0131z olabilir, olaylara dahil olma ihtiyac\u0131 hissedebilirsin.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-11"},{"id":"985","yorum":"G\u00fcne iyi ba\u015flamasan da geli\u015fmeler seni kendine getirecek. \u0130nsanlara tahamm\u00fcl\u00fcn\u00fcn kalmad\u0131\u011f\u0131 bir g\u00fcn.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-11-11"},{"id":"986","yorum":"Olumlu ruh halin dikkat \u00e7ekiyor. Bir s\u00fcredir i\u015f ortam\u0131nda sorun ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n \u00fcst\u00fcnle konu\u015fabilirsin.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-11"},{"id":"987","yorum":"Ak\u0131l kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n\u0131n i\u015flerine de yans\u0131yabilece\u011fi bir g\u00fcn. Kendini toparlamak ad\u0131na insanlarla arana mesafe koyabilirsin.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-11"},{"id":"988","yorum":"E\u011fer \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsan i\u015f yerinde onay\u0131n al\u0131nmadan yap\u0131lan bir i\u015fte sorun ya\u015fayabilir, i\u015fin seyrini de\u011fi\u015ftirebilirsin.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-11"},{"id":"989","yorum":"Devaml\u0131l\u0131\u011f\u0131 olan sorunlar\u0131na \u00e7\u00f6z\u00fcm bulabilirsin. Yapmak istedi\u011fin de\u011fi\u015fiklikler i\u00e7in harekete ge\u00e7me zaman\u0131.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-11"},{"id":"990","yorum":"Bug\u00fcn farkl\u0131 fikirlerinle ad\u0131ndan s\u0131k\u00e7a s\u00f6z ettirebilir, d\u00fc\u015f\u00fcncelerinle takdir toplayabilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-11"}]