[{"id":"967","yorum":"Vazge\u00e7emedi\u011fin \u015feyler i\u00e7in \u015fimdi karar verme zaman\u0131. D\u00fczenlenmeler i\u00e7in evde zaman ge\u00e7irmek isteyebilirsin.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-10"},{"id":"968","yorum":"Bug\u00fcn de\u011fi\u015fiklik yapmak i\u00e7in kararl\u0131 olabilirsin. Stat\u00fcn, \u00e7evrene g\u00f6sterdi\u011fin imaj ve duru\u015fun bug\u00fcn \u00f6nemli olacak.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-10"},{"id":"969","yorum":"D\u00fc\u015f\u00fcncelerin konusunda itinal\u0131 olman gerekiyor. Karde\u015flerinden biri \u00f6nemli kazan\u00e7lar sa\u011flayabilir.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-10"},{"id":"970","yorum":"Bankalarla ilgili sorunlar\u0131n i\u00e7in aileden destek almak isteyebilirsin. Sa\u011fl\u0131k problemleri g\u00fcndemde.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-10"},{"id":"971","yorum":"Hayata dair isteklerin \u00f6n planda. Gelece\u011fe y\u00f6nelik d\u00fc\u015f\u00fcncelerin kimileri taraf\u0131ndan s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 tan\u0131mlanabilir.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-10"},{"id":"972","yorum":"Bug\u00fcn\u00fc kendine ay\u0131rmak yerine i\u015fyerinde \u00e7al\u0131\u015farak ge\u00e7irmeyi tercih etmen evde problem olu\u015fturabilir.\r\n\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-10"},{"id":"973","yorum":"Hayat\u0131na a\u015fk yeniden giriyor. \u0130li\u015fkisi olmayan bir Terazi burcuysan bug\u00fcn yeni insanlarla tan\u0131\u015fabilirsin.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-11-10"},{"id":"974","yorum":"Kendini internet ba\u015f\u0131nda, yeni sa\u00e7 modelleri ara\u015ft\u0131r\u0131rken bulursan \u015fa\u015f\u0131rma. De\u011fi\u015fiklik cazip gelebilir.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-10"},{"id":"975","yorum":"Y\u0131ld\u0131zlar\u0131n jest yapt\u0131\u011f\u0131 bir g\u00fcn. \u00d6zellikle aile i\u00e7inde ileti\u015fim, karde\u015flerden gelen destekler ve bu tarz \u00f6neriler \u00f6n planda.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-10"},{"id":"976","yorum":"Ortak mallar, hesaplar ve yat\u0131r\u0131mlar \u00f6n planda. E\u011fer deste\u011fe ihtiyac\u0131n varsa s\u0131rlar\u0131n\u0131 payla\u015fabilirsin.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-10"},{"id":"977","yorum":"G\u00f6ky\u00fcz\u00fcn\u00fcn senin i\u00e7in haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 \u00f6zel g\u00fcnlerdesin. G\u00f6r\u00fcnt\u00fcn, e\u011fitimin, donan\u0131m\u0131n \u00f6n planda olacak.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-10"},{"id":"978","yorum":"Yorgun kalkmak seni bitkin ve isteksiz yapacak. \u0130\u015f yerinde \u00f6nemli bir toplant\u0131n\u0131n iptal olmas\u0131 s\u00f6z konusu.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-10"}]