[{"id":"955","yorum":"Ay t\u00fcm g\u00fcn Yenge\u00e7 burcunda seyahat ederken sizi ailevi meselelere y\u00f6neltecek. Ev al\u0131p, satmak, kiralamak i\u00e7in harekete ge\u00e7ebilirsiniz. Annenizle beraber vakit ge\u00e7irebilir ya da \u00e7ocuklar\u0131n\u0131za \u00f6zel ilgi g\u00f6sterebilirsiniz. Ev dekorasyonunu de\u011fi\u015ftirmek, deniz kenar\u0131nda vakit ge\u00e7irmek, vapura binmek size iyi gelir.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-09"},{"id":"956","yorum":"Ay Yenge\u00e7 burcunda seyahat ederken t\u00fcm g\u00fcn\u00fcn\u00fcz\u00fc e\u011fitimler, kurslar, karde\u015flerle beraber ge\u00e7irebilirsiniz. Yemek kursunda \u00f6\u011frendikleriniz sizi mutlu eder. Yeni tatlar denemek sevdiklerinizle kaliteli vakit ge\u00e7irmenizi sa\u011flar.\u00a0Kafe a\u00e7mak, sinemaya gitmek, al\u0131\u015fveri\u015fe \u00e7\u0131kmak i\u00e7in ideal bir g\u00fcn.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-09"},{"id":"957","yorum":"Ay Yenge\u00e7 burcunda seyahat ederken para kazanman\u0131n kal\u0131c\u0131 yollar\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131rmak isteyebilirsiniz. Ailenizdeki bir kad\u0131nla ortak bir i\u015f kurabilirsiniz. Eski g\u00fcnleri hat\u0131rlayaca\u011f\u0131n\u0131z nostaljik bir g\u00fcn ge\u00e7irebilirsiniz. Antika almak, satmak bug\u00fcn i\u00e7in \u00e7ok uygundur.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-09"},{"id":"958","yorum":"Y\u00f6netici gezegeniniz Ay\u2019\u0131 bug\u00fcn misafir ediyorsunuz. Evde sevdiklerinizle vakit ge\u00e7irmek, mutfakta g\u00fczel sohbetler etmek i\u00e7in harika bir g\u00fcn. Aileyle ilgili \u00f6nemli konular g\u00fcndeme gelebilir. Bug\u00fcn mideniz ekstra hassas olacakt\u0131r. Yediklerinize \u00f6zen g\u00f6sterin. A\u015f\u0131r\u0131 ya\u011fl\u0131 ve k\u0131zartma yemekten \u00f6zenle ka\u00e7\u0131n\u0131n.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-09"},{"id":"959","yorum":"Ay Yenge\u00e7 burcunda seyahat ederken bilin\u00e7alt\u0131n\u0131zdaki konulara \u0131\u015f\u0131k tutacak. Kolektif enerjinizi a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131karabilirsiniz. Toplum faydas\u0131na yapaca\u011f\u0131n\u0131z i\u015flerden dolay\u0131 tan\u0131n\u0131p herkesin sevgisini kazanabilirsiniz. \u00c7al\u0131\u015fma arkada\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 ile ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-09"},{"id":"960","yorum":"Ay Yenge\u00e7 burcunda seyahat ederken arkada\u015flar\u0131n\u0131zla harika bir g\u00fcn ge\u00e7irebilirsiniz. Bir antika m\u00fczayedesine, sergiye kat\u0131labilir ya da m\u00fczeyi ziyaret edebilirsiniz. Sosyal ili\u015fkilerinizde sevgi, \u015fefkat \u00f6n planda olacakt\u0131r. Kad\u0131nlara y\u00f6nelik bir etkinlik ilginizi \u00e7ekebilir.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-09"},{"id":"961","yorum":"Ay Yenge\u00e7 burcunda seyahat ederken kariyeriniz i\u00e7in \u00f6nemli f\u0131rsatlar a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131kabilir. Annenizle vakit ge\u00e7irmek size iyi gelecektir. Kendisinin deste\u011fini arkan\u0131zda hissedebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili alaca\u011f\u0131n\u0131z kararlar sizi heyecanland\u0131rabilir. Bir ev al\u0131m sat\u0131m\u0131 i\u00e7in ailenize destek olabilirsiniz.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-11-09"},{"id":"962","yorum":"Ay Yenge\u00e7 burcunda seyahat ederken seyahate \u00e7\u0131kabilir, uzaktaki dostlar\u0131n\u0131zdan haber alabilirsiniz. Deniz kenar\u0131ndaki yerlerde vakit ge\u00e7irebilirsiniz. Yabanc\u0131lar, yurt d\u0131\u015f\u0131ndakilerle irtibata ge\u00e7mek g\u00fcndeme gelebilir. Akademik konularla ilgilenebilirsiniz.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-09"},{"id":"963","yorum":"Ay Yenge\u00e7 burcunda seyahat ederken bug\u00fcn romantik tak\u0131lmak size iyi gelir. Ama i\u015f yerinizdeki b\u00fct\u00e7e, hesap, denetim konular\u0131ndan da yakan\u0131z\u0131 kurtarman\u0131z \u00e7ok pek kolay olmaz. Sevdi\u011finiz ki\u015fiyle vakit ge\u00e7irmek size iyi gelir. Spirit\u00fcel konular ve meditasyona zaman ay\u0131r\u0131n.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-09"},{"id":"964","yorum":"Ay Yenge\u00e7 burcunda seyahat ederken, ikili ili\u015fkilerinize \u0131\u015f\u0131k tutacak. Sevdi\u011finiz ki\u015fi sizden ekstra ilgi bekleyebilir. Aile meselelerine ayr\u0131ca vakit ay\u0131raca\u011f\u0131n\u0131z bir g\u00fcndesiniz. Hem i\u015f hem \u00f6zel hayat birlikte zaman\u0131n\u0131z\u0131 alacak. En iyisi \u00f6\u011fleden sonra sevdiklerinize ho\u015f bir s\u00fcrpriz yap\u0131p g\u00fcn\u00fc tamamlay\u0131n.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-09"},{"id":"965","yorum":"Ay Yenge\u00e7 burcunda seyahat ederken rutin i\u015flerinize \u0131\u015f\u0131k tutacak. Kad\u0131nlardan destek alarak pek \u00e7ok i\u015fi ayn\u0131 anda halledebilirsiniz. Mesai arkada\u015flar\u0131n\u0131zla vakit ge\u00e7irmek size iyi gelir. Sa\u011fl\u0131k konular\u0131 g\u00fcndeme gelebilir. Fazla ya\u011fl\u0131, a\u011f\u0131r yiyeceklerle b\u00fcnyenizi yormay\u0131n. Haz\u0131ms\u0131zl\u0131k \u00e7ekebilirsiniz. Deniz kenar\u0131nda y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f bug\u00fcn iyi gelir.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-09"},{"id":"966","yorum":"Ay Yenge\u00e7 burcunda seyahat ederken, sevdiklerinizle \u015fefkat, sanat, sevgi, ho\u015f g\u00f6r\u00fc dolu bir g\u00fcn\u00fc payla\u015f\u0131rs\u0131n\u0131z.A\u015fk\u0131n\u0131z\u0131 dile getirmek i\u00e7in bug\u00fcnden daha iyisini bulmak zordur. \u00c7ocu\u011funuzun her t\u00fcrl\u00fc ihtiyac\u0131 i\u00e7in zaman ay\u0131rabilirsiniz. Do\u011fum g\u00fcn\u00fc partisine kat\u0131lmak onu mutlu eder.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-09"}]