[{"id":"944","yorum":"Toplu para gelirleri, ge\u00e7irdi\u011fin ufak \u00e7apl\u0131 mali krizi hafifletebilir. Kariyerindeki durgunlu\u011fa anlam veremeyebilirsin.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-08"},{"id":"945","yorum":"G\u00fc\u00e7l\u00fc olarak nitelendirdi\u011fin insanlarla aran\u0131n tekrar eskisi gibi olmas\u0131, sana yeni i\u015f kap\u0131lar\u0131 aralayacak.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-08"},{"id":"946","yorum":"\u00c7evrendeki insanlar\u0131n s\u00fcrekli birbirlerini ele\u015ftirmesi, senin de enerjini a\u015fa\u011f\u0131 \u00e7ekebilir.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-08"},{"id":"947","yorum":"Bug\u00fcnlerde anla\u015fmak zorla\u015f\u0131yor. Seninse bunu tolere etmeye te\u015febb\u00fcste bulunmayaca\u011f\u0131n a\u015fikar.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-08"},{"id":"948","yorum":"Kafa tutmak ad\u0131na ili\u015fkilerini y\u0131pratmak ne kadar do\u011fru? Kendindeki ikilemi payla\u015fmak i\u00e7in do\u011fru tarihtesin.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-08"},{"id":"949","yorum":"Kariyer a\u00e7\u0131s\u0131ndan, bulundu\u011fun ortamda tepkiler verebilirsin. \u0130\u015fte halletmen gereken konular olabilir.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-08"},{"id":"950","yorum":"Yar\u0131m kalan i\u015flerden dolay\u0131 mutsuzsun. Elinde olmayan nedenlerden dolay\u0131 gergin hissedebilirsin.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-08"},{"id":"951","yorum":"\u0130\u00e7indeki g\u00fcc\u00fc ortaya koymak istedi\u011fin g\u00fcnler. Hedefine ula\u015facaksan, i\u015fin ne kadar s\u00fcrece\u011fi seni ilgilendirmiyor.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-08"},{"id":"952","yorum":"\u00c7evrende fikirlerini peki\u015ftiren insanlar artarken, ad\u0131m atmak seni korkutmayacak. Ailevi sorunlar\u0131n olabilir.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-08"},{"id":"953","yorum":"Karars\u0131zl\u0131klar\u0131n\u0131 ve hedeflerini sorgulama s\u00fcrecindesin. \u0130leti\u015fim kopukluklar\u0131ndan kurtulmak i\u00e7in f\u0131rsat\u0131n olacak.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-08"},{"id":"954","yorum":"Bug\u00fcn farkl\u0131 g\u00fcndem maddeleriyle \u00f6n plana \u00e7\u0131k\u0131yorsun. Ge\u00e7mi\u015ften gelen bu tarz sorunlar s\u0131k\u00e7a kar\u015f\u0131na \u00e7\u0131kabilir.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-08"}]