[{"id":"916","yorum":"Kendi kariyerin i\u00e7in \u00f6nemli geli\u015fmeler olabilir. \u015eirket i\u00e7inde vicdani konu\u015fmalar ve geli\u015fmeler ya\u015fanabilir.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-07"},{"id":"917","yorum":"\u00d6nceden karar verilen \u00e7al\u0131\u015fmalar bug\u00fcn \u00f6n planda. Ancak baz\u0131 \u015feylere ara vermek i\u00e7in nedenlerin olabilir.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-07"},{"id":"918","yorum":"Bug\u00fcn sinirlerini bozacak durumlar olu\u015fabilir. Rekabet\u00e7i duygulardan uzak durabilirsin.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-07"},{"id":"919","yorum":"Risk i\u00e7eren, seni huzursuz eden i\u015flerde destek ar\u0131yorsun. Eski bir arkada\u015f\u0131na yard\u0131mda bulunabilirsin.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-07"},{"id":"920","yorum":"Sesini, yaz\u0131n\u0131, g\u00f6r\u00fc\u015fmelerini yay\u0131nlamak i\u00e7in ilgin\u00e7 bir f\u0131rsat g\u00fcn\u00fc. Daha fazla ba\u015far\u0131l\u0131 olmak arzusundas\u0131n.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-07"},{"id":"921","yorum":"Bug\u00fcn \u00e7ocuklar\u0131na odaklanabilirsin. Gezi ya da seyahat plan\u0131 konular\u0131na daha \u00e7ok yo\u011funla\u015fabilirsin.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-07"},{"id":"922","yorum":"\u00c7evrenden etkilenmeden verece\u011fin kararlara odaklanabilirsin. Kalbin bo\u015fsa birisiyle tan\u0131\u015fabilirsin.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-11-07"},{"id":"923","yorum":"Sosyal olarak daha yap\u0131c\u0131 ve etkinsin. Yar\u0131m kalan i\u015flerin i\u00e7in biraz daha acele etmen gerekebilir.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-07"},{"id":"924","yorum":"\u0130nce bir \u00e7izgide y\u00fcr\u00fcmen gerekebilir. Sosyal ortam\u0131nda konu\u015fmalar\u0131n ile dikkat \u00e7ekiyorsun ancak dilin sivri olabilir.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-07"},{"id":"925","yorum":"Bug\u00fcn aile odakl\u0131 konular g\u00fcndemine geliyor. Sa\u011fl\u0131k, d\u00fczen merak\u0131n bir anda tart\u0131\u015fmalara vesile olabilir.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-07"},{"id":"926","yorum":"Gergin konu\u015fmalardan uzak durmal\u0131s\u0131n. Aile i\u00e7inde ya\u015fanacak olan sorunlarla ilgilenmek istemeyeceksin.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-07"},{"id":"927","yorum":"Aile konular\u0131nda belirleyici oluyorsun. Romantik yakla\u015f\u0131mlar\u0131n asl\u0131nda sona gelen bir i\u015fin ya da projen i\u00e7in olabilir.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-07"}]