[{"id":"904","yorum":"Bug\u00fcn seni huzursuz eden ne varsa konu\u015facaks\u0131n. Uzun zamand\u0131r kullan\u0131\u015fl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 yitirmi\u015f e\u015fyalar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirebilirsin.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-06"},{"id":"905","yorum":"\u0130kili ili\u015fkilerinin \u00f6n plana \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 bir g\u00fcn. Seninle ayn\u0131 fikirde olmayan sevgiline ho\u015fg\u00f6r\u00fc g\u00f6stermekte zorlanabilirsin.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-06"},{"id":"906","yorum":"G\u00f6ky\u00fcz\u00fc sabit fikirli taraf\u0131na vurgu yaparken, i\u00e7g\u00fcd\u00fclerine dayanarak karar alabilece\u011fini vurguluyor.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-06"},{"id":"907","yorum":"Bir i\u015f teklifi alman planlar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirebilir. Hayat\u0131ndaki de\u011fi\u015fikliklere adapte olmakta zorlanabilirsin.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-06"},{"id":"908","yorum":"S\u00f6ylediklerine al\u0131nganl\u0131k g\u00f6sterenler seni bug\u00fcn \u015fa\u015f\u0131rtacak. \u0130nsanlarla ileti\u015fim kopukluklar\u0131 ya\u015fayabilirsin.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-06"},{"id":"909","yorum":"Bug\u00fcn sadece ili\u015fkilerine y\u00f6nelik de\u011fil, finansal meselelerle ilgili de baz\u0131 konular akl\u0131n\u0131 kurcalayacak.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-06"},{"id":"910","yorum":"De\u011fi\u015fimin ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz oldu\u011fu bug\u00fcnlerde arkada\u015f \u00e7evrene ve i\u015f ortam\u0131na farkl\u0131l\u0131k kat\u0131yorsun.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-11-06"},{"id":"911","yorum":"\u0130li\u015fkilerinde kar\u015f\u0131ndakinin g\u00fcven vermesini bekledi\u011fin bir g\u00fcn. Aksi taktirde tepki vermeye haz\u0131rs\u0131n!\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-06"},{"id":"912","yorum":"Duygular\u0131n\u0131 g\u00f6stermek i\u00e7in \u00f6nemli bir g\u00fcn. Ba\u015fkalar\u0131n\u0131n s\u00f6ylediklerine kafa yormamak i\u00e7in i\u015flere odaklanacaks\u0131n.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-06"},{"id":"913","yorum":"Bug\u00fcn g\u00f6z\u00fcnden hi\u00e7bir \u015fey ka\u00e7m\u0131yor! Etraf\u0131nda konu\u015fulanlar\u0131 daha irdeleyici bir yakla\u015f\u0131m sergileyebilirsin.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-06"},{"id":"914","yorum":"Z\u0131t fikirlere sahip oldu\u011fun insanlarla bir araya gelmemeye \u00e7al\u0131\u015f \u00e7\u00fcnk\u00fc savunmalar\u0131nda abart\u0131ya ka\u00e7abilirsin.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-06"},{"id":"915","yorum":"Sorumluluklar\u0131n\u0131 halletmeye zaman bulam\u0131yorsan bug\u00fcn olduk\u00e7a ideal! Yarat\u0131c\u0131 aktivitelerle ilgilenebilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-06"}]