[{"id":"892","yorum":"Haftan\u0131n son g\u00fcn\u00fc Merk\u00fcr Yay burcuna ge\u00e7erek sizi d\u0131\u015f d\u00fcnyan\u0131n renk mozai\u011fi ile bulu\u015fturmaya haz\u0131rlan\u0131yor. Bug\u00fcn planda olamayan bir seyahate \u00e7\u0131k\u0131p iyi ki de bu karar\u0131 alm\u0131\u015f\u0131m dersiniz. \u0130nsanlarla ileti\u015fim kurmak, fikirleri payla\u015fmak, yeni yerler g\u00f6rmek i\u00e7in son derece uygun bir g\u00fcn.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-05"},{"id":"893","yorum":"Sabit fikirli yan\u0131n\u0131z\u0131 ortadan kald\u0131rmak i\u00e7in Merk\u00fcr bug\u00fcn merakl\u0131, de\u011fi\u015fken, maceraperest Yay burcuna ge\u00e7i\u015f yap\u0131yor. Ok\u00fclt bilgilere ilginiz artabilir. Tek bir konuya tak\u0131lmadan merak\u0131n\u0131z\u0131 giderin. Hayat\u0131 farkl\u0131 \u015fekillerde alg\u0131lamak i\u00e7in zihninizi me\u015fgul edecek u\u011fra\u015flar size iyi gelecektir.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-05"},{"id":"894","yorum":"Bug\u00fcnden itibaren y\u00f6netici gezegeniniz Merk\u00fcr, ikili ili\u015fkiler alan\u0131n\u0131z\u0131 temsil eden 7. evinize Yay burcuna ge\u00e7i\u015f yap\u0131yor.Bu d\u00f6nemde partnerinizle bol ileti\u015fimli bir s\u00fcr\u00e7 ya\u015fayacaks\u0131n\u0131z. Aran\u0131zda fikir ayr\u0131l\u0131klar\u0131 olsa da bir taraf alttan alarak konunun b\u00fcy\u00fcmesine engel olacak. Aksi takdirde incir \u00e7ekirde\u011fini doldurmayan meseleler b\u00fcy\u00fcyebilir.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-05"},{"id":"895","yorum":"\u0130leti\u015fim gezegeni Merk\u00fcr g\u00fcndelik hayat\u0131n\u0131z\u0131 temsil eden alana ve Yay burcuna ge\u00e7i\u015f yap\u0131yor. Rutin i\u015flerinizde h\u0131zlanma beklemelisiniz. \u0130\u015f ortam\u0131nda bol bol fikirlerin tart\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir s\u00fcrecin k\u00f6pr\u00fc g\u00f6revini \u00fcstlenirsiniz. \u00c7eviri yapmak, seyahat etmek, s\u0131k toplant\u0131lara girmek s\u00f6z konusu olur. Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131za \u00f6zen g\u00f6sterin.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-05"},{"id":"896","yorum":"Yay burcuna ge\u00e7en Merk\u00fcr, sosyal ili\u015fkilerinizi, a\u015fk hayat\u0131n\u0131z\u0131, e\u011flence d\u00fcnyan\u0131z\u0131 hareketlendirecek. Hayat\u0131 detayda de\u011fil genel perspektifte ya\u015fayacaks\u0131n\u0131z. B\u00fcy\u00fck resme odaklanma zaman\u0131. Yeni tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131z ki\u015fi ve gruplar gelecekte size faydal\u0131 olur. G\u00f6nl\u00fcn\u00fcz\u00fc yeni sevdalara a\u00e7abilirsiniz.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-05"},{"id":"897","yorum":"Yay burcuna yerle\u015fen Merk\u00fcr, ev ortam\u0131n\u0131za bol ileti\u015fim ta\u015f\u0131yacak. Gere\u011finden fazla seyahat edebilirsiniz. Yorucu g\u00fcnler de olsa kendinizi ne\u015feli hissedersiniz. Fikir al\u0131\u015fveri\u015finde bulundu\u011funuz insanlar zihnen sizi besleyecektir. Moralinizi y\u00fcksek tutman\u0131z gerekir. Her \u015feye sinirlenmeyin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-05"},{"id":"898","yorum":"Yay burcuna ge\u00e7en Merk\u00fcr sizi bir seyahatten di\u011ferine s\u00fcr\u00fckleyecek. Tarafs\u0131z ve objektif kararlar almaya \u00f6zen g\u00f6sterin yoksa fanatik d\u00fc\u015f\u00fcnceler sizi tart\u0131\u015fma ortam\u0131na itebilir. A\u011fz\u0131n\u0131zdan \u00e7\u0131kan kelimelere \u00f6zellikle dikkat edin. Karde\u015fle yapaca\u011f\u0131n\u0131z diyaloglarda fikirler \u00e7at\u0131\u015fabilir.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-11-05"},{"id":"899","yorum":"Yay burcuna ge\u00e7en Merk\u00fcr, para alan\u0131n\u0131zda hareketlenme meydana getirir. \u00d6nemli finansal s\u00f6zle\u015fmelere imza atabilirsiniz. Aceleci davranmadan her detay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnerek hareket etmeniz \u00f6nemlidir. A\u015f\u0131r\u0131 bir para harcamas\u0131 da g\u00fcndeme gelebilir. Unutmay\u0131n ki kaz gelecek yerden tavuk esirgenmemelidir.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-05"},{"id":"900","yorum":"Burcunuza ge\u00e7en Merk\u00fcr ya\u015fam\u0131n\u0131za h\u0131z katacak. \u0130kili diyaloglarda \u00e7ok konu\u015fmak zorunda kalabilirsiniz. Kar\u015f\u0131n\u0131zdakini ikna etmek i\u00e7in birikimlerinizi dile getirmek zorundas\u0131n\u0131z. Yaln\u0131z unutmay\u0131n ki dilin kemi\u011fi yoktur. Patavats\u0131zca a\u011fz\u0131n\u0131zdan \u00e7\u0131kan kelimeler kar\u015f\u0131n\u0131zdakilerin k\u0131r\u0131lmas\u0131na, dar\u0131lmas\u0131na neden olabilir.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-05"},{"id":"901","yorum":"Yay burcuna yerle\u015fen Merk\u00fcr, bilin\u00e7alt\u0131n\u0131zdaki konular\u0131 su y\u00fcz\u00fcne ta\u015f\u0131yacak. Arka planda y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz projeleri bu d\u00f6nemde duyurabilir, uygulama a\u015famas\u0131na ta\u015f\u0131rs\u0131n\u0131z. G\u00fcndelik hayatta gere\u011finden fazla ileti\u015fim sizi yorabilir. Sosyal medya hesab\u0131n\u0131z\u0131 canland\u0131r\u0131p, internet sitenizin g\u00fcncellemesini ger\u00e7ekle\u015ftirin.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-05"},{"id":"902","yorum":"Yay burcuna ge\u00e7en Merk\u00fcr sizin topluluklar alan\u0131nda aktif olman\u0131z\u0131 destekleyecek.Bu d\u00f6nemde her g\u00fcn fakl\u0131 bir davet ve etkinli\u011fe kat\u0131l\u0131rs\u0131n\u0131z. Yeni dostluklar edinip uzak yolculuklar\u0131n plan\u0131n\u0131 yapars\u0131n\u0131z. Halk\u0131 bilin\u00e7lendirecek konferanslar d\u00fczenlemek, panellere kat\u0131lmak i\u00e7in son derece uygun bir zaman aral\u0131\u011f\u0131d\u0131r.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-05"},{"id":"903","yorum":"Yay burcuna ge\u00e7en Merk\u00fcr sizin kariyerinizi uluslararas\u0131 arenada g\u00fc\u00e7lendirecek.Bu nedenle vize, pasaport, yurt d\u0131\u015f\u0131na seyahat, yabanc\u0131 k\u00fclt\u00fcrler ve inan\u00e7lar hakk\u0131nda daha \u00e7ok bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Kalbinizi bir yabanc\u0131ya kapt\u0131rabilirsiniz. Hukuki s\u00fcre\u00e7lerle ilgili geli\u015fmeler ya\u015faman\u0131z m\u00fcmk\u00fcnd\u00fcr.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-05"}]