[{"id":"879","yorum":"Seni hi\u00e7 rutin ve s\u0131radan bir g\u00fcn beklemiyor. Beklenmedik misafirler ya da aniden de\u011fi\u015fen planlar program\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirecek.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-04"},{"id":"880","yorum":"Bir do\u011fum g\u00fcn\u00fc kutlamas\u0131 i\u00e7in plan d\u00fczenleyebilirsin. \u0130li\u015fkisi olanlar, ili\u015fkilerini bir \u00fcst\r\nseviyeye ta\u015f\u0131mak isteyebilir.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-04"},{"id":"881","yorum":"\u0130li\u015fkinde sorun varsa cesur kararlar alabilirsin. Tuttu\u011funu koparan karakterinle ba\u015far\u0131ya yak\u0131ns\u0131n.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-04"},{"id":"882","yorum":"Baz\u0131 konularda a\u00e7\u0131k s\u00f6zl\u00fc olmakta bir sak\u0131nca g\u00f6rmesen de s\u00f6ylediklerin insanlar\u0131 rahats\u0131z edebilir.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-04"},{"id":"883","yorum":"Etraf\u0131nda oldu\u011fu yerde sayan insanlar\u0131 g\u00f6rmek tahamm\u00fcl\u00fcn\u00fc t\u00fcketebilir. Kime\r\nihtiyac\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rebilirsin.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-04"},{"id":"884","yorum":"Zeki y\u00f6nlerini saklamak istemedi\u011fin bir ger\u00e7ek. Giri\u015fken yap\u0131n\u0131 daha da \u00f6n plana \u00e7\u0131karacaks\u0131n.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-04"},{"id":"885","yorum":"Disiplinli olman gereken konularda i\u015flerin ters gidebilir. Anlams\u0131z konu\u015fmalar seni huzursuz edecek.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-11-04"},{"id":"886","yorum":"G\u00fcne \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131kla ba\u015flayacaks\u0131n. \u00c7al\u0131\u015fma arkada\u015f\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fikli\u011fine ya da ani istifas\u0131na \u015fahit olabilirsin.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-04"},{"id":"887","yorum":"Bug\u00fcn \u00e7evrendeki ki\u015filer sana epey yak\u0131nl\u0131k g\u00f6steriyor. \u00d6zellikle sosyal ili\u015fkilerinde belirleyici oluyorsun.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-04"},{"id":"888","yorum":"A\u015fk hayat\u0131nda cesur ad\u0131mlar att\u0131\u011f\u0131n bir g\u00fcn. Uzun zamand\u0131r ho\u015fland\u0131\u011f\u0131n ki\u015fiye bir itirafta bulunabilirsin.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-04"},{"id":"889","yorum":"A\u015fk seni her an her yerde bulabilir! E\u011fer bekar biriysen bug\u00fcn kar\u015f\u0131la\u015faca\u011f\u0131n ki\u015fi seni olduk\u00e7a etkileyecek.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-04"},{"id":"890","yorum":"Bug\u00fcn al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131n\u0131n d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kacaks\u0131n. A\u015fk hayat\u0131nda seni heyecanland\u0131racak\r\ngeli\u015fmeler g\u00fcndeme gelebilir.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-04"}]