[{"id":"855","yorum":"Gelirini art\u0131rmak i\u00e7in verdi\u011fin \u00e7abalar bug\u00fcn sonu\u00e7 verecek. Aile i\u00e7inde ketum davran\u0131\u015flar\u0131n ele\u015ftirilmene neden olacak.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-29"},{"id":"856","yorum":"Keyifli bir g\u00fcn. Bug\u00fcn kalabal\u0131k arkada\u015f ortamlar\u0131nda dikkat \u00e7eken sen olacaks\u0131n. \u00d6zel e\u015fyalar\u0131na dikkat!","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-29"},{"id":"857","yorum":"A\u015fk hayat\u0131nda bir e\u015fi\u011fi atlay\u0131p gelece\u011fe g\u00fcvenle bakacaks\u0131n. Yaln\u0131zsan, a\u015fk bug\u00fcn seni bulacak.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-29"},{"id":"858","yorum":"Kafan\u0131n kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 g\u00fcn i\u00e7inde kendini net ifade edememene sebep olacak. \u0130yi bir dinleyici olabilirsin.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-29"},{"id":"859","yorum":"G\u00fcne ait planlar\u0131n\u0131n aniden de\u011fi\u015febilece\u011fi bir g\u00fcn. G\u00f6r\u00fc\u015fmeni kesinlikle ertelememeni tavsiye ederim.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-29"},{"id":"860","yorum":"Tepkili davran\u0131\u015flar g\u00f6sterebilirsin. \u00d6zellikle ak\u015fam kendi halinde olman g\u00fcn\u00fc iyi bitirmeni sa\u011flayacak.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-29"},{"id":"861","yorum":"Kararlar\u0131nda sabit fikirli olman seni zorlayacak. G\u00fcvenmedi\u011fin insanlar, y\u00fcz\u00fcn\u00fc kara \u00e7\u0131karmayacak.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-29"},{"id":"862","yorum":"Dostlar\u0131n\u0131n ve akrabalar\u0131n\u0131n seninle yapmak istedi\u011fi planlar\u0131n hangi birine dahil olaca\u011f\u0131n\u0131z\u0131 \u015fa\u015f\u0131racaks\u0131n.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-29"},{"id":"863","yorum":"Haftan\u0131n son g\u00fcn\u00fcnde i\u015flerinin yo\u011funlu\u011fu sana kendini unutturacak. Birtak\u0131m sorumluluklar\u0131 yerine getireceksin.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-29"},{"id":"864","yorum":"Duygular\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fkenli\u011fi hayata adapte olman\u0131 zorla\u015ft\u0131racak. Her \u015feyi zamanla g\u00f6rebilece\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor g\u00f6ky\u00fcz\u00fc.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-29"},{"id":"865","yorum":"Hafta sonu ailenle vakit ge\u00e7irmek isteyebilirsin. Haftan\u0131n son g\u00fcn\u00fc sana g\u00fczel \u015feyler v\u00e2dediyor.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-29"},{"id":"866","yorum":"Etraf\u0131ndaki ki\u015filerin eski ili\u015fkinden bahsetmesi can\u0131n\u0131 s\u0131kacak. Hep u\u011frad\u0131\u011f\u0131n bir yerde biriyle kar\u015f\u0131la\u015fabilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-29"}]