[{"id":"843","yorum":"Organizasyona yönelik i\u015flerinizde gönüllü olarak iyi i\u015fler ç\u0131kar\u0131yorsunuz. Bugün, göz önünde olacaks\u0131n\u0131z. Duygu ini\u015f ç\u0131k\u0131\u015flar\u0131n\u0131z sizi zorlayabilir, bu duruma dikkat etmelisiniz. ","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-28"},{"id":"844","yorum":"Bugün, al\u0131\u015fveri\u015f yapma ve sevdi\u011finiz insanla beraber hareket etme iste\u011finiz son derece yüksek olacak. Uzak çevrelerde ve de\u011fi\u015fik ortamlarda biraz anla\u015f\u0131lmaz olabilirsiniz. ","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-28"},{"id":"845","yorum":"Sevdi\u011finiz insanla veya bir arada olaca\u011f\u0131n\u0131z gönül dostlar\u0131n\u0131zla keyif içerisinde, güzel bir gün geçirebilirsiniz. Al\u0131\u015fveri\u015f ve para harcama etkileriniz çok yüksek olacak. ","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-28"},{"id":"846","yorum":"Yap\u0131lmas\u0131 gereken i\u015flerinize yo\u011funla\u015fmak size keyif verebilir. Gün içinde kar\u015f\u0131 taraf\u0131n istek ve beklentilerine göre hareket edebilirsiniz. Ani tepkilerden uzak durmal\u0131s\u0131n\u0131z. ","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-28"},{"id":"847","yorum":"Tamamlanmas\u0131 gereken konular ön planda olabilir. Evinizde insanlar\u0131 a\u011f\u0131rlayabilir, sevdiklerinize hizmet etmekten keyif alabilirsiniz. Kendinizi oldukça canl\u0131 hissedeceksiniz. ","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-28"},{"id":"848","yorum":"Aile ortamlar\u0131n\u0131zda vakit harcamak, misafir a\u011f\u0131rlamak ve keyif yapmak etkili olabilir. Huzurlu bir gün geçirmek isteyebilirsiniz. Çocuklar\u0131n\u0131za vakit ay\u0131rmak ön plana ç\u0131kacak. ","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-28"},{"id":"849","yorum":"Evinizde bulunmak ve dinlenmek gibi etkiler öne ç\u0131kacak. Aile büyüklerinizle güzel konu\u015fmalar yapabilirsiniz. Keyifli ortamlar ve aktiviteler gün içinde sizi hareketlendirebilir. ","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-28"},{"id":"850","yorum":"Parasal konularda iyi etkiler alt\u0131ndas\u0131n\u0131z. Sahip olduklar\u0131n\u0131z ve olacaklar\u0131n\u0131z sizin için önemli olacak. Yo\u011fun ileti\u015fimle güzel program veya organizasyonlarda bulunabilirsiniz. ","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-28"},{"id":"851","yorum":"Kendinize olan güveniniz, iste\u011finiz ve \u015fevkiniz bu hafta sonu sizi mutlu edecek. Hayattan istediklerinizi alman\u0131z ve güzel sonuçlarla kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131z, özgüveninizi art\u0131r\u0131yor. ","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-28"},{"id":"852","yorum":"Bir süredir olaylara temkinle yakla\u015f\u0131rken, bugün hareketli ortamlarda bulunmay\u0131 tercih edeceksiniz. Bir araya gelece\u011finiz insanlara kar\u015f\u0131 sab\u0131rs\u0131zl\u0131ktan uzak durmal\u0131s\u0131n\u0131z. ","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-28"},{"id":"853","yorum":"Oldukça aktif birkaç günden sonra, kendinize vakit ay\u0131rmak isteyebilirsiniz. Bilinçalt\u0131 dü\u015fünceleriniz fazla yo\u011fun olabilir. Ö\u011fleden sonra i\u015flerinizde h\u0131z kazanacaks\u0131n\u0131z. ","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-28"},{"id":"854","yorum":"Çal\u0131\u015fmasan\u0131z bile akl\u0131n\u0131z hep i\u015f konular\u0131nda olabilir. Gün içinde, ilgi alan\u0131n\u0131z arkada\u015flar\u0131n\u0131za kaymaya ba\u015flayacak. Son dakika ortaya ç\u0131kan programlar sizi hareketlendirebilir.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-28"}]