[{"id":"831","yorum":"Haftan\u0131n en \u015fansl\u0131 günündesiniz. Ortak parasal i\u015flerinizde f\u0131rsatlar aya\u011f\u0131n\u0131za gelebilir. Karars\u0131zl\u0131klar\u0131n\u0131zla bu f\u0131rsatlar\u0131 kaç\u0131rabilirsiniz, dikkatli olun! \u015eans\u0131n\u0131z\u0131 çok iyi kullanmal\u0131s\u0131n\u0131z. ","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-27"},{"id":"832","yorum":"Özel hayat\u0131n\u0131zda kendinizi \u015fansl\u0131 göreceksiniz. \u0130li\u015fkinizi bir üst seviyeye ta\u015f\u0131ma, popülerli\u011finizin artmas\u0131 gibi etkiler devrede olacak. Ortakla\u015fa i\u015flerinizde de \u015fansl\u0131 olabilirsiniz. ","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-27"},{"id":"833","yorum":"\u0130\u015f ve hizmet alanlar\u0131n\u0131zda sizi mutlu edecek önemli bir f\u0131rsat kar\u015f\u0131n\u0131za gelebilir. Yapaca\u011f\u0131n\u0131z i\u015flerde kendinizi \u015fansl\u0131 görebilir, günlük hayat\u0131n\u0131z\u0131n ritminin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 görebilirsiniz. ","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-27"},{"id":"834","yorum":"Özel hayat\u0131n\u0131zda bir teklif alabilir veya siz teklifte bulunabilirsiniz. Çocukla ilgili olu\u015fumlar sizi keyiflendirebilir. \u015eans\u0131n\u0131z\u0131n yüksek olmas\u0131 riskli i\u015flerde yüzünüzü güldürebilir. ","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-27"},{"id":"835","yorum":"Ailenizde keyfiniz yüksek olabilir. Yak\u0131n çevrenizi i\u015fin içine alacak konularda h\u0131zl\u0131 hareket etmeye özen gösterin. Bir emlak al\u0131m-sat\u0131m\u0131 ya da evle ilgili bir \u015fans aya\u011f\u0131n\u0131za gelebilir. ","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-27"},{"id":"836","yorum":"Yak\u0131n çevrenizle olan ba\u011flant\u0131lar\u0131n\u0131zda \u015fansl\u0131 olacaks\u0131n\u0131z. Kar\u015f\u0131n\u0131za ç\u0131kacak f\u0131rsatlar\u0131 çok iyi de\u011ferlendirin. Maddi yönden karars\u0131z ad\u0131mlar atmamaya özen göstermelisiniz. ","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-27"},{"id":"837","yorum":"Maddi konularda f\u0131rsatlar ve \u015fanslar aya\u011f\u0131n\u0131za gelebilir. Bu alanlarda rahatlama etkisine sahipsiniz ama karars\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 kontrol etmeye çal\u0131\u015f\u0131n. Çok harcama yapmay\u0131n. ","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-27"},{"id":"838","yorum":"Parasal konularda güzel bir \u015fans veya f\u0131rsat aya\u011f\u0131n\u0131za gelebilir. Kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. Hâlâ birtak\u0131m karars\u0131zl\u0131klar\u0131n\u0131z var, kar\u015f\u0131n\u0131za gelecek olan f\u0131rsatlar\u0131 de\u011ferlendirin. ","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-27"},{"id":"839","yorum":"Geri plandan yürütülen i\u015flerinizde de\u011fi\u015fik \u015fanslarla kar\u015f\u0131la\u015fabilirsiniz. Önemli i\u015flerinizde planlar yapmak sizi mutlu edebilir. Spiritüel konulara fazlas\u0131yla ilgi duyabilirsiniz.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-27"},{"id":"840","yorum":"Sosyal ortamlar\u0131n\u0131zda ve arkada\u015f çevrenizde çok güzel \u015fans ve f\u0131rsatlarla kar\u015f\u0131la\u015fabilirsiniz. Bugün, ortak parasal konularda da beklenmedik \u015fanslar kar\u015f\u0131n\u0131za gelebilir. ","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-27"},{"id":"841","yorum":"Kariyerinizde çok cazip ve önemli bir teklif alabilirsiniz. \u0130\u015finizi büyütebilir veya sahip olduklar\u0131n\u0131z, yapacaklar\u0131n\u0131z konusunda kendinizi \u015fansl\u0131 ve minnet dolu hissedebilirsiniz. ","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-27"},{"id":"842","yorum":"De\u011fi\u015fik bir i\u015f f\u0131rsat\u0131 sizi çok mutlu edebilir. De\u011fi\u015fik kültürlerin ve e\u011fitimlerin sizi etkiledi\u011fini görebilirsiniz. D\u0131\u015f ortamlarda seçenekleriniz yüksek olacak, tercihlerinizi iyi yapmal\u0131s\u0131n\u0131z. ","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-27"}]