[{"id":"819","yorum":"Bir yak\u0131n\u0131na yapaca\u011f\u0131n ziyaret onu mutlu edecek. E\u011fer 70-84 ku\u015fa\u011f\u0131 do\u011fan biriysen, ili\u015fkindeki sorunlar\u0131 \u00e7\u00f6zebilirsin.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-26"},{"id":"820","yorum":"Maddi imkanlar\u0131n\u0131 rahatlatacak bir g\u00f6r\u00fc\u015fme yapman m\u00fcmk\u00fcn. Sa\u011fl\u0131k konusunda iyi haberler alman s\u00f6z konusu.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-26"},{"id":"821","yorum":"Karakterine uygun bir a\u00e7\u0131k s\u00f6zl\u00fcl\u00fck ileti\u015fimine yans\u0131yor. Tela\u015fl\u0131 oldu\u011fun bir meselen sonunda \u00e7\u00f6z\u00fcl\u00fcyor.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-26"},{"id":"822","yorum":"Ailevi konularla ilgileneceksin. \u0130\u00e7 sesini dinleyerek geli\u015fen olaylar\u0131 kontrol etmen gerekebilir.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-26"},{"id":"823","yorum":"E\u011fer yeni bir i\u015f yeri a\u00e7mak ya da \u00e7evreni geli\u015ftirmek istiyorsan bug\u00fcn alaca\u011f\u0131n haberler kula\u011f\u0131na ho\u015f gelebilir.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-26"},{"id":"824","yorum":"D\u00fc\u015f\u00fcnceli davran\u0131\u015flar\u0131nla etraf\u0131n takdirini toplayacaks\u0131n. \u0130\u015flerinle ilgili sorunlar\u0131 halledebilece\u011fin bir g\u00fcn.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-26"},{"id":"825","yorum":"Kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131nla dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekece\u011fin bir g\u00fcn. \u0130kili ili\u015fkilerdeki davran\u0131\u015flar\u0131nda tutarl\u0131l\u0131k olu\u015fabilir.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-26"},{"id":"826","yorum":"Kendini g\u00fcvende ve rahat hissetmek isteyebilirsin. G\u00f6r\u00fc\u015fmelerinde y\u00fcz y\u00fcze olmay\u0131 tercih edeceksin.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-26"},{"id":"827","yorum":"Ki\u015fisel \u00e7abalar\u0131n i\u00e7in giri\u015fimci bir g\u00fcn. Eski bir arkada\u015f\u0131n\u0131n sana olan yakla\u015f\u0131m\u0131n\u0131 yanl\u0131\u015f yorumlaman s\u00f6z konusu olabilir.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-26"},{"id":"828","yorum":"G\u00fcn, b\u00fct\u00e7e y\u00f6netme k\u0131sm\u0131nda sana sorumluluklar veriyor ancak yapaca\u011f\u0131n \u00e7al\u0131\u015fma i\u015fini kolayla\u015ft\u0131rabilir.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-26"},{"id":"829","yorum":"Bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131na yenilik katan biriyle tan\u0131\u015fman m\u00fcmk\u00fcn. \u0130\u015fte ilk g\u00fcn\u00fcnse, \u00f6n yarg\u0131l\u0131 olmak yerine yap\u0131c\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnmelisin.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-26"},{"id":"830","yorum":"Ne a\u015fk, ne de kariyerin i\u00e7in endi\u015felenmek istemiyorsun. Fazlaca problem yapt\u0131\u011f\u0131n konularda destek g\u00f6r\u00fcyorsun.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-26"}]