[{"id":"807","yorum":"Kendini bir s\u00fcredir yaln\u0131z hissediyorsan bu duygulardan kurtulma zaman\u0131n geldi. Yeni ili\u015fkilere haz\u0131r olmal\u0131s\u0131n.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-25"},{"id":"808","yorum":"Bug\u00fcn i\u015flerini halletmen m\u00fckemmel sonu\u00e7lar almana neden olabilir. \u0130\u015finle ilgili anla\u015fmazl\u0131klar\u0131 \u00e7\u00f6zebilece\u011fin bir g\u00fcn.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-25"},{"id":"809","yorum":"\u00d6nemli anla\u015fmalar\u0131n g\u00fcndeme geldi\u011fi bug\u00fcn i\u015finde bir\u00e7ok konuda al\u0131m-sat\u0131m mevzular\u0131 olabilir.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-25"},{"id":"810","yorum":"\u0130\u015fin alt\u0131ndan kalkabilme g\u00fcc\u00fcn\u00fc bulurken kendini b\u00fcy\u00fck bir yenilenmenin i\u00e7inde de bulacaks\u0131n.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-25"},{"id":"811","yorum":"Dengeyi korumaya dikkat etmen gerekiyor. Finansal sorumluluklar\u0131n depresif hissetmene neden olabilir.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-25"},{"id":"812","yorum":"\u00c7evrende \u00f6n planda olmak isteyece\u011fin bir g\u00fcn. Sab\u0131rl\u0131 olmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rsan sorumluluklar\u0131n\u0131 payla\u015facaks\u0131n.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-25"},{"id":"813","yorum":"G\u00fcndeminde bir yurt d\u0131\u015f\u0131 seyahati olu\u015fabilir. Endi\u015fe duydu\u011fun konular \u00f6n plana \u00e7\u0131kabilir.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-25"},{"id":"814","yorum":"Senin i\u00e7in de\u011ferli insanlar\u0131n yer de\u011fi\u015fiklikleri s\u00f6z konusu olabilir. Hayallerini ertelemek isteyeceksin.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-25"},{"id":"815","yorum":"\u0130kili ili\u015fkilerinde dikkat etmen gereken ko\u015fullar olu\u015fabilir. Bug\u00fcn uyum ve denge aray\u0131\u015f\u0131 i\u00e7inde olabilirsin.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-25"},{"id":"816","yorum":"S\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131 a\u015faca\u011f\u0131n bir g\u00fcn. \u0130stemeden yak\u0131n bir arkada\u015f\u0131n\u0131 k\u0131rabilir, daha sonra telafi etmek i\u00e7in u\u011fra\u015fabilirsin.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-25"},{"id":"817","yorum":"Bug\u00fcn ileti\u015fim ara\u00e7lar\u0131ndan uzak durmay\u0131 tercih edeceksin. Sakinli\u011finle ba\u015faramayaca\u011f\u0131n hi\u00e7bir \u015fey yok.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-25"},{"id":"818","yorum":"Ki\u015fisel kazan\u00e7lar\u0131n\u0131 art\u0131rmak ad\u0131na toplant\u0131lar yapabilir, dostlar\u0131ndan destek almak isteyebilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-25"}]