[{"id":"795","yorum":"\u00c7evrendeki insanlar\u0131n tavr\u0131 seni \u00e7ileden \u00e7\u0131karacak duruma getirmi\u015f olabilir. Ak\u015fam\u00fcst\u00fc uzaklardan bir yak\u0131n\u0131n gelebilir.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-24"},{"id":"796","yorum":"Bug\u00fcn aile ili\u015fkilerini sorgulayabilir, i\u015finle ilgili keskin kararlar alabilirsin. Yaln\u0131z kalmay\u0131 tercih edebilirsin.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-24"},{"id":"797","yorum":"\u00c7evrendeki otorite sahibi ki\u015filer taraf\u0131ndan y\u00f6nlendirilmek istesen de buna s\u0131cak bakmayacaks\u0131n.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-24"},{"id":"798","yorum":"\u00d6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc k\u0131s\u0131tlamaya \u00e7al\u0131\u015fan, tepkinle kar\u015f\u0131la\u015fabilir. \u00c7evrenin d\u00fc\u015f\u00fcncelerine \u00f6nem veriyorsun.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-24"},{"id":"799","yorum":"Fazla empatinin insan\u0131n i\u00e7ini fel\u00e7 etti\u011fini unutma. Her \u015feyi en ince ayr\u0131nt\u0131s\u0131na kadar d\u00fc\u015f\u00fcnece\u011fin bir g\u00fcndesin.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-24"},{"id":"800","yorum":"Hayallerinin pe\u015finden gitmek istiyorsun ama bunu yaln\u0131z yapmak istemiyorsun. Bekledi\u011fin haber gelebilir.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-24"},{"id":"801","yorum":"Fikrin olmayan kararlar\u0131n al\u0131nmas\u0131 ho\u015funa gitmeyecek. Aile i\u00e7indeki otoriter fig\u00fcrlerle sorun ya\u015fayabilirsin.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-24"},{"id":"802","yorum":"Kendini tan\u0131yamayabilirsin. E\u011fer ikilemler ya\u015f\u0131yorsan sevgilinin sitemlerine maruz kalabilirsin.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-24"},{"id":"803","yorum":"Tav\u0131rlar\u0131nla herkesi \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yorsun. Sorunlar\u0131 b\u00fcy\u00fct\u00fcp i\u00e7inden \u00e7\u0131k\u0131lmaz bir hale getirerek k\u0131r\u0131c\u0131 c\u00fcmleler sarfedebilirsin.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-24"},{"id":"804","yorum":"Etraf\u0131ndaki insanlardan farkl\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6sterebilirsin. Hesapta olmayan harcamalar planlar\u0131n\u0131 bozabilir.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-24"},{"id":"805","yorum":"Duygusal anlamda yo\u011fun bir g\u00fcn. Daha \u00f6nce aranda mesafe olan aile yak\u0131nlar\u0131yla y\u00fczle\u015fmeler s\u00f6z konusu olabilir.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-24"},{"id":"806","yorum":"Kendinle kalmak istedi\u011fin bir g\u00fcndesin. Bug\u00fcn arkada\u015flar\u0131n\u0131n planlar\u0131na seni de dahil ettiklerini \u00f6\u011frenebilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-24"}]