[{"id":"783","yorum":"\u0130steklerinin pe\u015finden ko\u015fmak konusunda kendine engel tan\u0131mayabilirsin. Erteledi\u011fin sorumluluklar\u0131n kar\u015f\u0131na \u00e7\u0131kabilir.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-23"},{"id":"784","yorum":"D\u0131\u015far\u0131da bulamad\u0131\u011f\u0131n huzuru, i\u00e7inde ya\u015famana dahi izin verilmedi\u011finden yak\u0131nd\u0131\u011f\u0131n bir g\u00fcne ba\u015flayabilirsin.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-23"},{"id":"785","yorum":"Sakinli\u011finle ba\u015faramayaca\u011f\u0131n hi\u00e7bir \u015feyin olmad\u0131\u011f\u0131na \u015fahit olabilirsin. Bug\u00fcn planlar\u0131n de\u011fi\u015febilir.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-23"},{"id":"786","yorum":"Hayatla ortak payday\u0131 bulmay\u0131 ba\u015faran nadir insanlardans\u0131n. Yaln\u0131zsan yeni birisiyle tan\u0131\u015fabilirsin.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-23"},{"id":"787","yorum":"\u00d6rd\u00fc\u011f\u00fcn duvarlar\u0131 y\u0131kma karar\u0131 alabilirsin. G\u00fcn sonunda uzak bir arkada\u015f\u0131ndan alaca\u011f\u0131n telefon seni \u015fa\u015f\u0131rtacak.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-23"},{"id":"788","yorum":"Bug\u00fcn etraf\u0131nda geli\u015fen olaylar kar\u015f\u0131s\u0131nda hayretler i\u00e7inde kalabilir, anlams\u0131z tart\u0131\u015fmalara \u015fahit olabilirsin.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-23"},{"id":"789","yorum":"Bug\u00fcn f\u0131rsat yakalayan de\u011fil f\u0131rsat yaratan olacaks\u0131n. G\u00fcn\u00fcn\u00fc \u00e7al\u0131\u015farak ge\u00e7irmeyi tercih edebilirsin.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-23"},{"id":"790","yorum":"Ailenin veya \u00e7evrendeki insanlar\u0131n tela\u015fl\u0131 ve yo\u011fun halleri seni yorabilir. Bir yak\u0131n\u0131nla kar\u015f\u0131la\u015fabilirsin.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-23"},{"id":"791","yorum":"\u0130nsanlar\u0131n sorumsuz ve d\u00fc\u015f\u00fcncesiz davran\u0131\u015flar\u0131 seni bug\u00fcn zorlayabilir. Hakk\u0131nda dedikodu yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyabilirsin.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-23"},{"id":"792","yorum":"Farkl\u0131 bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131n\u0131 ortaya koyuyorsun. G\u00fcn i\u00e7inde kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131n anlams\u0131z olaylar seni biraz zorlayacak.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-23"},{"id":"793","yorum":"Teknoloji bazl\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n s\u0131k\u0131nt\u0131lar, rutin i\u015flerinin aksamas\u0131na neden olabilir. Sab\u0131rs\u0131z ruh halinden uzak durmal\u0131s\u0131n.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-23"},{"id":"794","yorum":"Ailenle olmak i\u00e7in ideal bir g\u00fcn ama arkada\u015f \u00e7evrende geli\u015fen toplant\u0131lar planlar\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fmesine neden olabilir.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-23"}]