[{"id":"747","yorum":"Eski sevgilin veya uzun s\u00fcredir g\u00f6r\u00fc\u015fmedi\u011fin arkada\u015flar\u0131nla s\u00fcrpriz ileti\u015fimler ve g\u00f6r\u00fc\u015fmeler s\u00f6z konusu olabilir.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-20"},{"id":"748","yorum":"\u00c7evrenden alaca\u011f\u0131n haberlerden dolay\u0131 s\u00fcrekli g\u00f6z\u00fcn sosyal medyada olabilir. G\u00fcn\u00fc evde ge\u00e7irmek istemiyorsun.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-20"},{"id":"749","yorum":"A\u00e7\u0131k fikirli olu\u015fun baz\u0131 konularda sana kolayl\u0131k sa\u011flayacak ve tutars\u0131zl\u0131klar\u0131 g\u00f6rmeni kolayla\u015ft\u0131racak.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-20"},{"id":"750","yorum":"Bug\u00fcn alaca\u011f\u0131n haberler seni sevindirebilir. \u0130nsanlar\u0131n g\u00fcvenini kolayca kazanman s\u00f6z konusu olabilir.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-20"},{"id":"751","yorum":"\u0130li\u015fkinde dikkatli d\u00fc\u015f\u00fcnmek ve birlikteli\u011fini g\u00f6zden ge\u00e7irmek isteyebilirsin. Bir aile yak\u0131n\u0131nla ortakl\u0131k olabilir.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-20"},{"id":"752","yorum":"\u015eans\u0131n\u0131 kullan. \u0130\u015f hayat\u0131nda isim yapm\u0131\u015f ki\u015filerle tan\u0131\u015fabilir, ortak hedef konusunda bir araya gelebilirsin.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-20"},{"id":"753","yorum":"Bug\u00fcn kararlar alman\u0131 gerektirecek olaylara dahil olabilirsin. \u0130\u015f ili\u015fkilerinde insanlar\u0131n dikkatini \u00e7ekeceksin.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-20"},{"id":"754","yorum":"Senin i\u00e7in de\u011ferli olan insanlar\u0131n yer de\u011fi\u015fiklikleri, e\u011fitim i\u00e7in uzaklara gitmeleri s\u00f6z konusu olabilir.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-20"},{"id":"755","yorum":"G\u00fcne uykusuz ba\u015flam\u0131\u015f olabilirsin. G\u00f6r\u00fc\u015fmelerini ertelemekten vazge\u00e7ersen sana daha \u00e7ok faydas\u0131 olacak.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-20"},{"id":"756","yorum":"Bu yaz bekledi\u011fin i\u015fi bulamad\u0131ysan g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin h\u0131z kazanabilir. \u0130li\u015fkindeki sorunlar\u0131 \u00e7\u00f6zmek isteyebilirsin.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-20"},{"id":"757","yorum":"D\u00fc\u015f\u00fcncelerinle dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekiyorsun. Bir s\u00fcredir hedefledi\u011fin planlar\u0131n i\u00e7in ad\u0131m atmay\u0131 tercih edebilirsin.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-20"},{"id":"758","yorum":"\u015eans\u0131n\u0131 iyi de\u011ferlendir. Uzun s\u00fcredir \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n projenin bug\u00fcn onayland\u0131\u011f\u0131 haberini alabilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-20"}]