[{"id":"735","yorum":"Yeniay, özel hayat\u0131n\u0131zda, ikili ili\u015fkilerinizde, ortakl\u0131 i\u015fler alan\u0131n\u0131zda yeni ba\u015flang\u0131çlar\u0131n\u0131z\u0131 kar\u015f\u0131n\u0131za getirebilir. Özel ili\u015fkilerinizde önemli kararlar devreye girebilir. ","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-19"},{"id":"736","yorum":"Bu yeniayla birlikte yeni bir i\u015fe ba\u015flama, i\u015f de\u011fi\u015ftirme, var olan i\u015flerinizde yeni bir projeye ba\u015flama etkileriniz yüksek olacak. Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131zla ilgili konulara da odaklanabilirsiniz. ","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-19"},{"id":"737","yorum":"Yeniayla beraber, a\u015fk hayat\u0131n\u0131zda, çocuklar\u0131n\u0131zla ilgili konularda, yarat\u0131c\u0131l\u0131k isteyen i\u015flerinizde, hobi alanlar\u0131n\u0131zda yeni ba\u015flang\u0131çlar ve kararlar gündeme gelebilir. ","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-19"},{"id":"738","yorum":"15 gün boyunca aile hayat\u0131n\u0131z\u0131n detaylar\u0131 öne ç\u0131kacak. Ev de\u011fi\u015ftirme, sat\u0131n alma, satma, yuva kurma gibi dü\u015fünceleriniz varsa bu dönem harekete geçebilirsiniz. ","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-19"},{"id":"739","yorum":"Bu yeniayla beraber sat\u0131\u015f, pazarlama, reklam, yay\u0131nc\u0131l\u0131k, ileti\u015fimle ilgili i\u015flerinizde yeni ba\u015flang\u0131ç ve kararlar\u0131n\u0131z\u0131 uygulayabilir, bu alanlarda f\u0131rsatlarla kar\u015f\u0131la\u015fabilirsiniz. ","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-19"},{"id":"740","yorum":"Bu yeniay, maddi konularda ve varsa ticaret hayat\u0131n\u0131zda ba\u015flang\u0131çlar ve kararlar\u0131 hayat\u0131n\u0131za ta\u015f\u0131yabilir. Paraya dayal\u0131 i\u015fleriniz varsa bu tarihten sonra harekete geçmelisiniz. ","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-19"},{"id":"741","yorum":"Yeniay, hayat\u0131n\u0131zda önemli ba\u015flang\u0131çlar\u0131n\u0131z için sizi ata\u011fa geçirebilir. Özel hayat\u0131n\u0131zda, sevdi\u011finiz insan\u0131n ya\u015fam\u0131ndaki de\u011fi\u015fimler sizin hayat\u0131n\u0131z\u0131 da etkileyecek.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-19"},{"id":"742","yorum":"15 gün boyunca kadersel alan\u0131n\u0131zda de\u011fi\u015fik olaylarla kar\u015f\u0131la\u015fabilirsiniz. Bu yeniay di\u011fer burçlar\u0131n aksine hiçbir konuda harekete geçmemeli ve dikkatli olmal\u0131s\u0131n\u0131z. ","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-19"},{"id":"743","yorum":"Yeniay, sosyal çevrenizde, grupsal i\u015flerinizde ve organizasyona yönelik at\u0131l\u0131mlar\u0131n\u0131zda yeni karar ve ba\u015flang\u0131çlar\u0131n\u0131z gündeme getirebilir. Bu dönem fazlas\u0131yla sosyal olabilirsiniz.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-19"},{"id":"744","yorum":"Önünüzdeki dönem i\u015f hayat\u0131n\u0131zda yeni olu\u015fumlar ve tekliflere aç\u0131k olacaks\u0131n\u0131z. Bugün aile hayat\u0131n\u0131zdaki beklenmedik olaylar sinirli ve agresif davranman\u0131za neden olabilir.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-19"},{"id":"745","yorum":"Yeniayda, yabanc\u0131 ortakl\u0131 i\u015fler, hukuk, e\u011fitim, seyahat ve medya alanlar\u0131n\u0131zda yeni ba\u015flang\u0131ç ve kararlar\u0131n\u0131z gündeme gelebilir. Bu alanda tekliflerle kar\u015f\u0131la\u015fabilirsiniz. ","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-19"},{"id":"746","yorum":"Bu yeniayla beraber, ortakla\u015fa maddi konular, e\u015finizin veya sevdi\u011finiz insan\u0131n paras\u0131 ve mali giderler alanlar\u0131n\u0131zda yeni ba\u015flang\u0131çlar\u0131n\u0131z gündeme gelebilir. ","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-19"}]