[{"id":"723","yorum":"\u0130li\u015fkilerini g\u00f6zden ge\u00e7iriyorsun. Bir s\u00fcredir \u00e7evrende anlam veremedi\u011fin konu\u015fmalar bug\u00fcn senin i\u00e7in netlik kazanabilir.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-18"},{"id":"724","yorum":"Bug\u00fcn alaca\u011f\u0131n duyumlar seni farkl\u0131 \u015feyler d\u00fc\u015f\u00fcnmeye itebilir. Aile i\u00e7i sorunlar g\u00fcndeme gelebilir.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-18"},{"id":"725","yorum":"Konu\u015fmaktan ka\u00e7\u0131nd\u0131\u011f\u0131n birisiyle y\u00fczle\u015fmeler olabilir ve \u00e7\u00f6z\u00fclmeyen konular g\u00fcndeme gelebilir.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-18"},{"id":"726","yorum":"Bug\u00fcn i\u015flerin pek de bekledi\u011fin gibi gitmeyebilir. S\u00f6zle\u015fti\u011fin arkada\u015f\u0131n, plan\u0131 iptal edebilir.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-18"},{"id":"727","yorum":"Kendi ruh halini yakalamakta zorlanaca\u011f\u0131n bir g\u00fcn. Ailendeki insanlar\u0131n dayatmalar\u0131na tepki g\u00f6sterebilirsin.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-18"},{"id":"728","yorum":"\u0130kili ili\u015fkilerine dikkat etmen gerekiyor. Birlikte oldu\u011fun ki\u015finin su\u00e7lay\u0131c\u0131 konu\u015fmalar\u0131na \u015fahit olabilirsin.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-18"},{"id":"729","yorum":"Etraf\u0131ndaki insanlar\u0131n sana arka \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 bir g\u00fcn. \u0130\u00e7ini d\u00f6kmek istedi\u011fin konuyu dostuna a\u00e7abilirsin.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-18"},{"id":"730","yorum":"\u00c7abalar\u0131n i\u00e7in giri\u015fimci bir g\u00fcndesin. Bir arkada\u015f\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131m\u0131n\u0131 yanl\u0131\u015f yorumlaman s\u00f6z konusu olabilir.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-18"},{"id":"731","yorum":"Bilgi ve ileti\u015fim olanaklar\u0131na yenilerini eklemeyi tercih edebilirsin. Yeni i\u015f imkanlar\u0131 olu\u015fturman s\u00f6z konusu olabilir.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-18"},{"id":"732","yorum":"Maddi kaynaklar\u0131n\u0131n hesab\u0131n\u0131 yapaca\u011f\u0131n bir g\u00fcn. Evliysen yeni bir ev ya da araba alma planlar\u0131 yapabilirsin.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-18"},{"id":"733","yorum":"Hedeflerin i\u00e7in harekete ge\u00e7me zaman\u0131. E\u011fer ortakl\u0131 bir i\u015fte \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsan, sorumlulu\u011fu kendin almak isteyebilirsin.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-18"},{"id":"734","yorum":"G\u00fcn, finans ve b\u00fct\u00e7e y\u00f6netmede sana ekstra sorumluluklar veriyor. Ara\u015ft\u0131rmalarla i\u015fini kolayla\u015ft\u0131rabilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-18"}]