[{"id":"711","yorum":"Bu s\u0131ralar keyifli gitmeyen bir ili\u015fkiye sahip ve kafas\u0131 kar\u0131\u015f\u0131k bir Ko\u00e7 burcuysan, seninle ilgilenen farkl\u0131 bir ki\u015fiye ilgi g\u00f6sterebilirsin.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-17"},{"id":"712","yorum":"Bug\u00fcn g\u00fcndeminde ge\u00e7mi\u015f var. Ge\u00e7mi\u015fte haks\u0131zl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131n eski bir dostunla ileti\u015fime ge\u00e7erek kendini affettirebilirsin.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-17"},{"id":"713","yorum":"Disiplinli hareket etti\u011fin bir g\u00fcn. Bu zamana kadar erteledi\u011fin kararlar\u0131n\u0131n arkas\u0131nda duracaks\u0131n.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-17"},{"id":"714","yorum":"Bug\u00fcn bir projenin ya da kredi ba\u015fvurusunun haberini alabilirsin. Yeni yat\u0131r\u0131mlara y\u00f6nelebilirsin.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-17"},{"id":"715","yorum":"G\u00fcndemin hareketlili\u011finden etkileniyorsun. Bug\u00fcn ileti\u015fim konusunda s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fayabilir, istedi\u011fine ula\u015famayabilirsin.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-17"},{"id":"716","yorum":"G\u00fcn i\u00e7inde i\u015flerinde endi\u015fe duydu\u011fun konular \u00f6n plana \u00e7\u0131kabilir. Bir i\u015fin yar\u0131m kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 duymak seni \u00fczecek.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-17"},{"id":"717","yorum":"Yeni ba\u015flang\u0131\u00e7lar olabilir. E\u011fer ili\u015fkin yoksa, arkada\u015f ortam\u0131nda yeni birisiyle tan\u0131\u015f\u0131p ondan etkilenebilirsin.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-17"},{"id":"718","yorum":"Duygular\u0131na s\u00f6z ge\u00e7irmeyi \u00f6\u011frenmelisin. Kalbinin kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 i\u015fine yans\u0131yacak. Ge\u00e7mi\u015fi geride b\u0131rakmal\u0131s\u0131n.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-17"},{"id":"719","yorum":"A\u015fk hayat\u0131n\u0131n bitti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsan yan\u0131l\u0131yorsun. E\u011fer ili\u015fkin yoksa, kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n davette ilgini \u00e7eken birisiyle kar\u015f\u0131la\u015fabilirsin.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-17"},{"id":"720","yorum":"E\u011fer ili\u015fkisi olan bir O\u011flaksan, birlikteli\u011fin ad\u0131na ba\u015flang\u0131\u00e7lar yapmak isteyebilir, ge\u00e7mi\u015fe s\u00fcnger \u00e7ekebilirsin.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-17"},{"id":"721","yorum":"Yap\u0131c\u0131 ki\u015fili\u011fin \u00f6n planda. Bug\u00fcn i\u015fleri rahatl\u0131kla atlatabilece\u011fini s\u00f6yleyebilirim. \u00c7evrendekileri etkilemen s\u00f6z konusu.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-17"},{"id":"722","yorum":"Gerginliklerin ortaya \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131 bug\u00fcn sinirlerine hakim olmal\u0131s\u0131n. Her \u015feyin \u00fcst \u00fcste gelmesi mutsuzlu\u011fa sebep olabilir.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-17"}]