[{"id":"675","yorum":"Kalabal\u0131klara \u00f6nc\u00fcl\u00fck edece\u011fin bir g\u00fcn. Sa\u011fl\u0131k programlar\u0131 ile ilgili ara\u015ft\u0131rmalar yapabilirsin. Planlar\u0131n bir anda de\u011fi\u015febilir.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-15"},{"id":"676","yorum":"G\u00f6ky\u00fcz\u00fc girdi\u011fin ortamda insanlarla gerekti\u011fi gibi davranaca\u011f\u0131n\u0131 ve samimiyet kurmaktan uzak durabilece\u011fini vurguluyor.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-15"},{"id":"677","yorum":"Annenle ya\u015fayabilece\u011fin k\u00fc\u00e7\u00fck gerginlikler, g\u00fcne odaklanmakta zorlanabilece\u011fini vurguluyor.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-15"},{"id":"678","yorum":"Erteleyebilecek durumdaysan kar\u015f\u0131 taraf\u0131 ikna etmeye dayal\u0131 telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmelerini ertelemeni \u00f6neririm.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-15"},{"id":"679","yorum":"Sen kendini organize olmaya haz\u0131r hissetsen de etraf\u0131ndakilerin tam tersi \u015fekilde hareket etti\u011fine tan\u0131kl\u0131k edebilirsin.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-15"},{"id":"680","yorum":"Bug\u00fcn \u00fcstlendi\u011fin i\u015flerin \u00fcstesinden kolayl\u0131kla gelebilirsin. M\u00fckemmeliyet\u00e7i davransan da detaylar\u0131 atlayabilirsin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-15"},{"id":"681","yorum":"Olan bitene kafa yordu\u011fun g\u00fcnler. Detaylara ve insanlar\u0131n tav\u0131rlar\u0131na fazla anlam y\u00fckleyip zorluk \u00e7ekebilirsin.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-15"},{"id":"682","yorum":"\u0130nsanlarla bir arada hareket edebilece\u011fin bir g\u00fcn. \u00d6nemli belgelerin varsa dikkatli davranman\u0131 \u00f6neririm.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-15"},{"id":"683","yorum":"Bug\u00fcn ge\u00e7mi\u015fe y\u00f6nelik yar\u0131m kalan meseleleri ya da ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n pi\u015fmanl\u0131klar\u0131 onarabilmek ad\u0131na kar\u015f\u0131na f\u0131rsatlar \u00e7\u0131kabilir.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-15"},{"id":"684","yorum":"Adapte olmakta zorlanabilece\u011fin bir g\u00fcn. \u0130leti\u015fim kurmak imkans\u0131zken, insanlarla anla\u015fmazl\u0131klar ya\u015fayabilirsin.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-15"},{"id":"685","yorum":"Duygusal anlamda yo\u011funluk ya\u015fayabilece\u011fin bir g\u00fcn. \u00d6nemli meseleleri \u00e7\u00f6z\u00fcme ula\u015ft\u0131rmay\u0131 ba\u015fka bir g\u00fcne ertelemelisin.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-15"},{"id":"686","yorum":"Sert ger\u00e7eklerle y\u00fczle\u015fmek, detaylarla u\u011fra\u015fmak senin i\u00e7in zor olabilir. Sevgilin ya da annenle program yapabilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-15"}]