[{"id":"663","yorum":"Dostunu ve d\u00fc\u015fman\u0131n\u0131 daha net g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn bir g\u00fcn. Bug\u00fcnden itibaren miras ve m\u00fclk konular\u0131 daha \u00e7ok g\u00fcndemine gelebilir.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-14"},{"id":"664","yorum":"\u0130li\u015fkilerindeki yeni karar a\u015famalar\u0131 bug\u00fcn g\u00fcndemini de\u011fi\u015ftirecek. Bo\u015fanma a\u015famas\u0131nda isen karars\u0131zl\u0131k ya\u015fayabilirsin.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-14"},{"id":"665","yorum":"Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ilgilendiren konularda kararlar almal\u0131s\u0131n. Evinde de\u011fi\u015fiklik yapman yeni giderlere neden olacak.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-14"},{"id":"666","yorum":"A\u015fk hayat\u0131nda sorunlar ya\u015f\u0131yorsan bug\u00fcn birtak\u0131m y\u00fczle\u015fmeler ger\u00e7ekle\u015febilir. Eski meseleler kapanabilir.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-14"},{"id":"667","yorum":"G\u00fcven ve sevgi ihtiyac\u0131 konusunda haks\u0131zl\u0131\u011fa u\u011frad\u0131\u011f\u0131n d\u00fc\u015f\u00fcncesi ile hayat\u0131ndaki baz\u0131 insanlar\u0131 yarg\u0131layacaks\u0131n.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-14"},{"id":"668","yorum":"Bug\u00fcn aniden bir seyahat ger\u00e7ekle\u015ftirmen gerekebilir. Para konusunda kayg\u0131lar\u0131n\u0131 azaltacak haberler alacaks\u0131n.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-14"},{"id":"669","yorum":"Be\u011fenmedi\u011fin al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131n konusunda kendine \u00e7eki d\u00fczen verebilirsin. Harcamalar\u0131nda abart\u0131ya ka\u00e7abilirsin.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-14"},{"id":"670","yorum":"Bug\u00fcn sabah i\u015flerini yapmak i\u00e7in harekete ge\u00e7eceksin. A\u015fk ve huzuru bir arada ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n bir g\u00fcn olabilir.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-14"},{"id":"671","yorum":"Birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n insanlar\u0131n ele\u015ftirdi\u011fin tutumlar\u0131na art\u0131k sert bir tepki g\u00f6sterebilirsin. Ancak sakin olmanda fayda var.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-14"},{"id":"672","yorum":"Bug\u00fcn \u00e7evrendeki insanlar\u0131n senin yard\u0131m\u0131na ihtiya\u00e7 duydu\u011fu \u015fartlar olu\u015facak. \u0130leti\u015fimin h\u0131zl\u0131 akt\u0131\u011f\u0131 bir g\u00fcn.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-14"},{"id":"673","yorum":"Hedeflerine y\u00f6nelik taze ad\u0131mlar atmak ad\u0131na ideal bir s\u00fcre\u00e7tesin. E\u011fer evinden memnun de\u011filsen ta\u015f\u0131nmak isteyebilirsin.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-14"},{"id":"674","yorum":"Bug\u00fcn \u00f6ncelikle mutsuz oldu\u011fun meseleleri yoluna sokmak isteyeceksin. \u015eans\u0131n\u0131 yeniden deneyece\u011fin konular olabilir.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-14"}]