[{"id":"651","yorum":"Güne aile konular\u0131 ve ev hayat\u0131n\u0131z ön planda olarak ba\u015fl\u0131yorsunuz. \u0130\u015f alanlar\u0131n\u0131zda önemli konu\u015fmalar gündeme gelebilir. Dü\u015fünceleriniz çözüme yönelik çal\u0131\u015facak. ","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-13"},{"id":"652","yorum":"Yak\u0131n çevre konular\u0131n\u0131z ve ileti\u015fime dayal\u0131 i\u015fleriniz ön planda olabilir. Sanat alanlar\u0131nda keyfinize diyecek olmayacak. Beklenmedik olaylar kar\u015f\u0131s\u0131nda ani tepkilerden kaç\u0131nmal\u0131s\u0131n\u0131z. ","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-13"},{"id":"653","yorum":"Sosyal ortamlar\u0131n\u0131zda, para konular\u0131nda ani tepkiler verebilirsiniz. Ev hayat\u0131n\u0131zda her \u015feyi siz dü\u015fünüyorsunuz. Bu durum sizi yorsa da ailenizle keyifli zaman geçireceksiniz. ","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-13"},{"id":"654","yorum":"Güne ki\u015fisel istekleriniz ön planda olarak ba\u015fl\u0131yorsunuz. \u0130\u015f alanlar\u0131n\u0131zdaki baz\u0131 stresleriniz gün içinde sizi yorabilir. Yak\u0131n çevrenizdeki insanlar\u0131n yard\u0131m\u0131na ko\u015fabilirsiniz. ","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-13"},{"id":"655","yorum":"Bugün derinden giden ve biraz da isteksiz yap\u0131n\u0131zla olaylar\u0131 d\u0131\u015far\u0131dan izlemek ho\u015funuza gidebilir. Seyahat ve e\u011fitim alanlar\u0131n\u0131zda beklenmedik olaylara kafan\u0131z tak\u0131lmas\u0131n. ","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-13"},{"id":"656","yorum":"Hayati konularla ilgili görü\u015fmeler ön planda olabilir. Sosyal ortamlarda kendinizi göstermeyi seveceksiniz. Parasal meselelere biraz daha sakin yakla\u015fman\u0131z gerekiyor. ","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-13"},{"id":"657","yorum":"Güne i\u015f ve kariyer alanlar\u0131n\u0131z ön planda olarak ba\u015fl\u0131yorsunuz. Ortakl\u0131 i\u015flerinizde baz\u0131 düzensizlikler olu\u015fabilir. Kafan\u0131zda olu\u015fturdu\u011funuz fikirler için baz\u0131 planlar yapabilirsiniz. ","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-13"},{"id":"658","yorum":"Sosyal çevrenizde önemli konu\u015fma ve görü\u015fmeler gündeme gelebilir. Bugün, d\u0131\u015f ortamlar fazlas\u0131yla ilginizi çekecek. \u0130\u015f alanlar\u0131n\u0131zda gereksiz tepkiler vermeye meyilli olacaks\u0131n\u0131z. ","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-13"},{"id":"659","yorum":"Kariyer alanlar\u0131n\u0131zda önemli konu\u015fmalar gündeme gelebilir. Kendinizi hareketli ortamlar\u0131n içinde bulacaks\u0131n\u0131z. Ortakla\u015fa para konular\u0131nda beklenmedik tepkiler vermeyin. ","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-13"},{"id":"660","yorum":"De\u011fi\u015fik yerlerde bulunmak ilginizi çekiyor. Özel ya\u015fant\u0131n\u0131zda gün içinde ufak tefek anla\u015fmazl\u0131klar olsa bile, sevdi\u011finiz insan\u0131n isteklerine önem vererek hareket edeceksiniz. ","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-13"},{"id":"661","yorum":"\u0130leti\u015fime dayal\u0131 i\u015f alanlar\u0131n\u0131zda baz\u0131 anla\u015fmazl\u0131klar gündeme gelebilir. Ortakla\u015fa para alanlar\u0131n\u0131zda geli\u015fmeler ya\u015fanabilir ve önemli konu\u015fmalar gündeme gelebilir. ","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-13"},{"id":"662","yorum":"Özel hayat\u0131n\u0131zdaki konu\u015fmalar sizin için önemli olacak. Sevdi\u011finizle payla\u015f\u0131mlar\u0131n\u0131z keyfinizi art\u0131racak. Bugün, keyfiniz için yapaca\u011f\u0131n\u0131z harcamalar\u0131n\u0131z fazla olabilir. ","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-13"}]