[{"id":"639","yorum":"Hizmet sekt\u00f6r\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fan bir Ko\u00e7 burcuysan i\u015f yerinde stresli bir g\u00fcn ge\u00e7irebilirsin. D\u00fc\u015f\u00fcnmeden konu\u015fman insanlar\u0131 k\u0131rabilir.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-12"},{"id":"640","yorum":"Bug\u00fcn i\u015f yerinde yetkin olan konular hakk\u0131nda inisiyatif kullanmay\u0131 tercih edebilir, \u00f6nemli kararlar alabilirsin.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-12"},{"id":"641","yorum":"\u0130\u015f ve e\u011flencenin bir arada olaca\u011f\u0131 g\u00fcn seni beliyor. Eski i\u015f yerinden arkada\u015flar\u0131nla kar\u015f\u0131la\u015fabilirsin.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-12"},{"id":"642","yorum":"\u00d6zel sekt\u00f6rde \u00e7al\u0131\u015fan bir Yenge\u00e7 burcuysan i\u015fte \u015fans\u0131n a\u00e7\u0131labilir. Ge\u00e7mi\u015fteki ki\u015filerden haber alabilirsin.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-12"},{"id":"643","yorum":"Zor olan\u0131 ba\u015farmak senin i\u00e7in biraz daha zor olacak. Ak\u015fam bir toplant\u0131n\u0131n iptal oldu\u011fu haberini alabilirsin.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-12"},{"id":"644","yorum":"\u0130\u015f yerinde kendinden emin tavr\u0131nla g\u00fcndemde olacaks\u0131n. Sevgilinin ailesi ile ilgili konular konu\u015fulacak.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-12"},{"id":"645","yorum":"Bug\u00fcn mant\u0131\u011f\u0131n\u0131 hi\u00e7bir \u015feye de\u011fi\u015fmiyorsun. \u0130\u015f yerinde sorun ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n \u00fcst\u00fcnle konu\u015fmak isteyebilirsin.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-12"},{"id":"646","yorum":"Maddi anlamda kendini geli\u015ftirebilece\u011fin bir i\u015f f\u0131rsat\u0131yla kar\u015f\u0131la\u015fabilirsin. Sorunlar\u0131 g\u00f6z\u00fcnde b\u00fcy\u00fctmemelisin.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-12"},{"id":"647","yorum":"Ge\u00e7mi\u015fte kazand\u0131\u011f\u0131n deneyimleri i\u015fe yans\u0131tman takdir kazanmana sebep olabilir ve bu sana i\u015f y\u00fck\u00fc olarak geri d\u00f6nebilir.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-12"},{"id":"648","yorum":"\u00c7al\u0131\u015fmayan bir O\u011flak burcuysan farkl\u0131 bir f\u0131rsatla kar\u015f\u0131la\u015fabilirsin. F\u0131rsatlar\u0131 iyi de\u011ferlendirmelisin.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-12"},{"id":"649","yorum":"Bug\u00fcn i\u015fler biraz kar\u0131\u015f\u0131k olabilir. E\u011fer kendi i\u015fi olan bir Kova burcuysan, unuttu\u011fun bir i\u015fin yar\u0131m kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rebilirsin.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-12"},{"id":"650","yorum":"Bug\u00fcn ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n maddi kayb\u0131 konu\u015fabilirsin ve etraf\u0131ndakiler bu konuyu b\u00fcy\u00fctebilir. Sakinli\u011fini korumanda fayda var.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-12"}]