[{"id":"615","yorum":"Hane halk\u0131n\u0131 bir araya getiren birlik s\u00fcrecine girebilirsin. Uyumlu olman ve ili\u015fkilerin yeni bir d\u00f6neme girerken sana yard\u0131mc\u0131 olacak.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-10"},{"id":"616","yorum":"Beklemedi\u011fin biriyle ileti\u015fime ge\u00e7ebilirsin. \u0130nsanlar\u0131n fikrini almak istedikleri bir konuda taraf olmak istemeyeceksin.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-10"},{"id":"617","yorum":"F\u0131rsatlarla dolu bir g\u00fcn. \u0130li\u015fkinde ya da \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131nda sana s\u0131k\u0131nt\u0131 veren konularda y\u00fcz\u00fcn g\u00fclecek.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-10"},{"id":"618","yorum":"Maddi konularda dikkatli hareket etmen gereken bir g\u00fcn. Beklenmedik \u00f6demeler b\u00fct\u00e7e plan\u0131n\u0131 bozabilir.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-10"},{"id":"619","yorum":"Duygular\u0131n\u0131 ifade etmekte zorlanabilirsin. E\u011fer ili\u015fkin varsa, kar\u015f\u0131 tarafla fikir ayr\u0131l\u0131klar\u0131 y\u00fcz\u00fcnden aran a\u00e7\u0131labilir.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-10"},{"id":"620","yorum":"Fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131n y\u00fcksek. Fazla duygusal davrand\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark edebilirsin. Ya\u015fam alan\u0131nda de\u011fi\u015fiklik yapabilirsin.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-10"},{"id":"621","yorum":"Etraf\u0131ndaki olaylar\u0131 ger\u00e7ek\u00e7i bir bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131yla de\u011ferlendirebildi\u011fin bir g\u00fcn; \u00f6zellikle sosyal ili\u015fkilerinde\u2026\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-10"},{"id":"622","yorum":"Duygusal ve hassas bir g\u00fcn. Gergin hissedebilirsin. \u00c7evrenin sorumsuz davranmas\u0131na sinirlenebilirsin.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-10"},{"id":"623","yorum":"Bug\u00fcn pozitif ruh halin ve enerjinle, en pop\u00fcler insan olabilirsin. G\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcnde de\u011fi\u015fiklik yapmak i\u00e7in ideal bir g\u00fcn.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-10"},{"id":"624","yorum":"Etraf\u0131ndaki insanlar\u0131 kontrol etme iste\u011fin art\u0131yor. Maddi konularla ilgili planlar\u0131n\u0131 bozacak geli\u015fmeler olabilir.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-10"},{"id":"625","yorum":"\u0130\u015f hayat\u0131nda bilgilerine yenilerini katmak i\u00e7in ideal bir g\u00fcn. Sosyalle\u015febilir, kendini g\u00fczel bir \u015fekilde ifade edebilirsin.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-10"},{"id":"626","yorum":"Etraf\u0131ndaki insanlarla bir arada hareket etmekte zorlanabilirsin. \u0130\u015fleri bildi\u011fin yoldan halletme iste\u011fi i\u00e7erisindesin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-10"}]