[{"id":"603","yorum":"A\u015fk hayat\u0131n ad\u0131na g\u00fczel bir g\u00fcn. Her konuda tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kartmak yerine anlay\u0131\u015fl\u0131 olman g\u00fcn i\u00e7inde anla\u015fmazl\u0131klar\u0131 \u00e7\u00f6zecek.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-09"},{"id":"604","yorum":"Yak\u0131nlar\u0131n\u0131n planlar\u0131nla ilgili s\u00f6ylemlerine kay\u0131ts\u0131z kalmayacaks\u0131n. Bug\u00fcn sa\u011flam ad\u0131mlarla ilerledi\u011fin i\u00e7in mutlu olacaks\u0131n.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-09"},{"id":"605","yorum":"\u0130leti\u015fimin art\u0131k \u00e7ok daha rahat akaca\u011f\u0131 g\u00fcnlere girdin. Sosyal ili\u015fkilerinden g\u00fczel kazan\u0131mlar elde edebilirsin.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-09"},{"id":"606","yorum":"Ailende dengeler sa\u011flam otururken bu, g\u00fcnl\u00fck hayat\u0131na da tesir edebilir. \u0130\u00e7 huzurunu yakalayabilirsin.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-09"},{"id":"607","yorum":"Bug\u00fcnlerde ger\u00e7ekle\u015ftirmek istedi\u011fin radikal de\u011fi\u015fimler, riskli olabilir. Bug\u00fcn derin d\u00fc\u015f\u00fcncelere dalabilirsin.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-09"},{"id":"608","yorum":"Duygular\u0131n ve kararlar\u0131n daha net. Bug\u00fcn \u00f6zellikle a\u015fk hayat\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n belirsizli\u011fi bitirmek isteyebilirsin.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-09"},{"id":"609","yorum":"Bug\u00fcn hayat\u0131ndan \u00e7\u0131karmak istedi\u011fin t\u00fcm detaylar\u0131 sonland\u0131rmak ad\u0131na g\u00fczel ad\u0131mlar atabilirsin.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-09"},{"id":"610","yorum":"\u0130kili ili\u015fkilerinde ge\u00e7mi\u015fe tak\u0131l\u0131p yanl\u0131\u015f de\u011ferlendirmeler yapman olas\u0131. Ad\u0131m atmak i\u00e7in plan yapacaks\u0131n.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-09"},{"id":"611","yorum":"\u0130\u015flerin birikmi\u015f olsa da akl\u0131n ba\u015fka yerlerde dolan\u0131yor. Her ne kadar istemesen de a\u015fk hayat\u0131n birka\u00e7 g\u00fcn \u00f6nem kazanacak.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-09"},{"id":"612","yorum":"Kafan s\u00fcrekli i\u015flerin ve yapman gerekenlerle me\u015fgul. Bug\u00fcn ailenle birlikte vakit ge\u00e7irme iste\u011fin artacak.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-09"},{"id":"613","yorum":"Y\u00fcksek motivasyonunla ikili ili\u015fkilerini y\u00f6nlendirebilece\u011fin bir g\u00fcn. Kararl\u0131 tutumunla harekete ge\u00e7melisin.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-09"},{"id":"614","yorum":"Hem sosyal ya\u015fam\u0131nda, hem de a\u015fk hayat\u0131nda hareketli bir g\u00fcn. \u0130kili ili\u015fkilerinde baz\u0131 tart\u0131\u015fmalar ya\u015fanabilir.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-09"}]