[{"id":"591","yorum":"Bug\u00fcn i\u015flerin planlad\u0131\u011f\u0131n gibi gitmeyebilir. Ailende s\u00f6z\u00fc ge\u00e7en insanlarla arandaki gerginlikler, g\u00fcn\u00fcn seyrini de\u011fi\u015ftirebilir.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-08"},{"id":"592","yorum":"Gelirini art\u0131rmak ad\u0131na son g\u00fcnlerdeki \u00e7abalar\u0131n sonu\u00e7 verebilir. Ketum davranman, yanl\u0131\u015f anla\u015f\u0131lmana sebep olabilir.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-08"},{"id":"593","yorum":"Elini att\u0131\u011f\u0131n her i\u015fte fark\u0131n\u0131 hissettirece\u011fin bir g\u00fcn. Uyku problemi ya\u015f\u0131yorsan, i\u00e7eceklerine dikkat etmelisin.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-08"},{"id":"594","yorum":"G\u00fcne ait planlar\u0131n de\u011fi\u015febilir ya da ertelenebilir. Halletmen gereken \u00f6nemli bir i\u015f varsa, yard\u0131m alacaks\u0131n.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-08"},{"id":"595","yorum":"Farkl\u0131 fikirlerden ilham ald\u0131\u011f\u0131n bir g\u00fcn\u2026 Bug\u00fcn i\u015flerini h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde halletmene baz\u0131 aksilikler engel olabilir.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-08"},{"id":"596","yorum":"Bug\u00fcn bir\u00e7ok ortak noktan\u0131n oldu\u011fu, yeni insanlarla tan\u0131\u015fabilirsin. Kalbin bo\u015fsa biri seni etkileyebilir.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-08"},{"id":"597","yorum":"Bug\u00fcn t\u00fcm sorumluluklar\u0131n\u0131 erteleyip diledi\u011fince bir g\u00fcn ge\u00e7irmek isteyeceksin. Ancak hassas bir g\u00fcndesin.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-08"},{"id":"598","yorum":"Bug\u00fcnlerde bir\u00e7ok \u015fey pek de planlad\u0131\u011f\u0131n gibi gitmemi\u015f olabilir. \u0130\u00e7ini rahatlatacak haberler alabilirsin.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-08"},{"id":"599","yorum":"Daha \u00f6l\u00e7\u00fcl\u00fc hareket etmen gereken bir g\u00fcn. B\u00fct\u00e7eni a\u015fan gereksiz harcamalar yapmaktan \u015fimdilik ka\u00e7\u0131nmal\u0131s\u0131n.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-08"},{"id":"600","yorum":"Seni olduk\u00e7a hareketli bir g\u00fcn bekliyor. Son g\u00fcnlerde ihmal etti\u011fin baz\u0131 sorumluluklar\u0131n bug\u00fcn seni s\u0131k\u0131\u015ft\u0131rabilir.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-08"},{"id":"601","yorum":"Ailendeki kad\u0131nlar\u0131n sorun ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 konularda, onlara destek olabilirsin. Yeni hobi edinmek ad\u0131na ideal bir s\u00fcre\u00e7tesin.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-08"},{"id":"602","yorum":"Sosyalle\u015fmenin faydalar\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn bir d\u00f6ng\u00fcdesin. Karars\u0131zl\u0131k ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n bir konuda, sana birisi ilham verebilir.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-08"}]