[{"id":"579","yorum":"Bug\u00fcn senin i\u00e7in \u00f6nemli bir g\u00fcn. A\u015fk hayat\u0131nda daha sahiplenici ve hatta k\u0131skan\u00e7 bir tutum sergiledi\u011fin g\u00fcnlere haz\u0131r ol.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-07"},{"id":"580","yorum":"\u0130stedi\u011fin gibi bir g\u00fcn ge\u00e7irebilirsin. Maddi konulardaki \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc kullanan birine sert bir konu\u015fma yapabilirsin.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-07"},{"id":"581","yorum":"Haftan\u0131n b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131nda planlama yapabilirsin. Bug\u00fcn temizlik gibi ufak tefek i\u015flerle u\u011fra\u015facaks\u0131n.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-07"},{"id":"582","yorum":"Kendinle ba\u015f ba\u015fa kalma planlar\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n ve program\u0131na g\u00f6re hareket etmek istedi\u011fin o g\u00fcn geldi \u00e7att\u0131!","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-07"},{"id":"583","yorum":"Ya\u015fam alan\u0131nla ilgili harekete ge\u00e7eceksin. D\u00fczenlemeler yapmay\u0131 planl\u0131yorsan bir arkada\u015f\u0131ndan yard\u0131m isteyeceksin.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-07"},{"id":"584","yorum":"G\u00fcn i\u00e7erisinde \u00f6zellikle aile bireylerin ya da yak\u0131n arkada\u015flar\u0131n seni kendi planlar\u0131na dahil etmeye \u00e7al\u0131\u015fabilir.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-07"},{"id":"585","yorum":"S\u00f6z\u00fcnde durmayan insanlara asla tahamm\u00fcl edemiyorsun. Bug\u00fcnk\u00fc plan de\u011fi\u015fiklikleri can\u0131n\u0131 s\u0131kabilir.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-07"},{"id":"586","yorum":"Bug\u00fcn aile bireylerinden biri ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelebilirsin. Kendini derin ara\u015ft\u0131rmalar i\u00e7inde bulacaks\u0131n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-07"},{"id":"587","yorum":"Bug\u00fcn normalde yapmaya pek cesaret edemeyece\u011fin bir eylem ger\u00e7ekle\u015ftirebilirsin. E\u011fer yaln\u0131zsan, a\u015fk hayat\u0131n canlanabilir.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-07"},{"id":"588","yorum":"Bug\u00fcn senin i\u00e7in \u00f6zel biriyle tan\u0131\u015fabilirsin. \u0130kilemde kald\u0131\u011f\u0131n konularda etraf\u0131ndakilerin fikrini alacaks\u0131n.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-07"},{"id":"589","yorum":"Hayat\u0131na dair kararlar almaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n bir s\u00fcre\u00e7 ba\u015fl\u0131yor. \u0130nsanlara yard\u0131mc\u0131 olmak isteyebilirsin. Kazalara dikkat!","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-07"},{"id":"590","yorum":"Harcamalar\u0131na dikkat etmen gereken bir g\u00fcn. Sevdi\u011fin insanlara yard\u0131mc\u0131 olmak ad\u0131na b\u00fct\u00e7eni a\u015fabilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-07"}]