[{"id":"567","yorum":"E\u011fer yeni bir proje a\u015famas\u0131ndaysan \u00f6zellikle i\u015f yerinde ya da kamusal imaj\u0131nda g\u00fc\u00e7 kazanaca\u011f\u0131n bir g\u00fcndesin.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-06"},{"id":"568","yorum":"Bulundu\u011fun konumda g\u00fc\u00e7 kazand\u0131\u011f\u0131n bir d\u00f6nem ba\u015fl\u0131yor. Bug\u00fcn eski sevgilinle tekrardan ileti\u015fime ge\u00e7ebilirsin.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-06"},{"id":"569","yorum":"\u0130ddial\u0131s\u0131n ve bunu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcne yans\u0131tmaktan \u00e7ekinmedi\u011fin bir g\u00fcn. Estetik bir operasyon g\u00fcndeme gelebilir.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-06"},{"id":"570","yorum":"\u0130\u015f ba\u015far\u0131lar\u0131n konu\u015fulurken hedeflerinde rasyonel davrand\u0131\u011f\u0131n bir g\u00fcn. A\u015fk i\u00e7in m\u00fccadele etmen gerekebilir.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-06"},{"id":"571","yorum":"Patron, ego ve bask\u0131 psikolojisi i\u00e7indeysen, otoriter olan her \u015feye meydan okuyabilece\u011fin bir g\u00fcn ya\u015fayacaks\u0131n.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-06"},{"id":"572","yorum":"Kazanmak i\u00e7in rekabet arzunun artt\u0131\u011f\u0131 bir g\u00fcn. A\u015fk hayat\u0131nda ata\u011fa ge\u00e7mek i\u00e7in do\u011fru zaman geldi.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-06"},{"id":"573","yorum":"Y\u00fcksek idealler pe\u015finde ko\u015fmak i\u00e7in risk alaca\u011f\u0131n bir g\u00fcn. \u0130\u015f de\u011fi\u015ftirmeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsan, ilk ad\u0131m\u0131 atabilirsin.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-06"},{"id":"574","yorum":"Zoru ba\u015farmak ad\u0131na motivasyona ihtiya\u00e7 duydu\u011fun bir g\u00fcn. Yak\u0131n \u00e7evrenle ili\u015fkilerin \u00f6nem kazan\u0131yor.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-06"},{"id":"575","yorum":"Karde\u015fin ya da karde\u015f gibi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn biri yer de\u011fi\u015fikli\u011fi yapabilir. Yo\u011fun g\u00fcnlerden ge\u00e7iyorsun. Evraklar\u0131nla ilgili \u00f6nlem almal\u0131s\u0131n.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-06"},{"id":"576","yorum":"Bug\u00fcn kendini dinamik hissetmeyebilirsin. Bu y\u00fczden hareketten ziyade odaklanaca\u011f\u0131n i\u015flerle ilgileneceksin.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-06"},{"id":"577","yorum":"G\u00fcvensiz hissettiren ikili ili\u015fkilerden uzak durmak i\u00e7in \u00f6n\u00fcn\u00fczde iyi f\u0131rsatlar olacak. Disipline olabilece\u011fin bir g\u00fcndesin.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-06"},{"id":"578","yorum":"Yak\u0131n \u00e7evren bug\u00fcn s\u00f6ylediklerine kar\u015f\u0131 duyarl\u0131 davranabilir; sana s\u00fcrpriz jestler yapabilirler.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-06"}]