[{"id":"555","yorum":"Etraf\u0131ndaki \u015fartlara ve insanlara anlam veremedi\u011fin bir g\u00fcn. \u00c7al\u0131\u015fma ortam\u0131ndaki insanlara kar\u015f\u0131 toleransl\u0131 davranmal\u0131s\u0131n.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-05"},{"id":"556","yorum":"Sorumluluk y\u00fcklendi\u011fin her konuda kafan\u0131 kurcalayan konular olabilir. E\u011fer bir ili\u015fkin varsa \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn k\u0131s\u0131tlanabilir.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-05"},{"id":"557","yorum":"Bug\u00fcn i\u00e7inden geldi\u011fi gibi hareket etmeye yatk\u0131n oldu\u011fun bir g\u00fcn. Kontrols\u00fcz davranman s\u00f6z konusu olabilir.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-05"},{"id":"558","yorum":"Hayat\u0131nda ve etraf\u0131nda olanlar son g\u00fcnlerde \u00e7ok kafan\u0131 kurcal\u0131yor ve bu durum ikili ili\u015fkilerine de yans\u0131yor.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-05"},{"id":"559","yorum":"Harcamalar\u0131n konusunda dikkatli olmal\u0131s\u0131n. Kat\u0131lman gereken bir toplant\u0131ya eksiklerin y\u00fcz\u00fcnden ge\u00e7 kalabilirsin.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-05"},{"id":"560","yorum":"Bug\u00fcn en ufak bir c\u00fcmleden dahi bir\u00e7ok anlam \u00e7\u0131karabilir, tav\u0131rlar\u0131n\u0131 bu \u00e7\u0131kar\u0131mlar\u0131na g\u00f6re \u015fekillendirebilirsin.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-05"},{"id":"561","yorum":"Bug\u00fcn hi\u00e7 yeltenmedi\u011fin bir \u015feyi yapabilirsin. Ay, cesaretini toparlayamad\u0131\u011f\u0131n konularda sana destek veriyor.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-05"},{"id":"562","yorum":"D\u00fc\u015f\u00fcnmeden hareket etmeyen birisin ama bug\u00fcn kendi isteklerine ve ihtiya\u00e7lar\u0131na odaklanabilirsin.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-05"},{"id":"563","yorum":"Yo\u011fun bir g\u00fcn seni bekliyor. Bug\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131n i\u015flerde daha \u00e7ok insanla ileti\u015fime ge\u00e7men ve kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fme yapman gerekebilir.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-05"},{"id":"564","yorum":"Bug\u00fcn i\u015f yerinde hata yapabilirsin. Birileriyle m\u00fcnaka\u015faya girmek yerine, durumu nas\u0131l telafi edece\u011fine odaklan.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-05"},{"id":"565","yorum":"G\u00f6k kubbe sakin bir atmosfere hakimken, hedefledi\u011fin ama bir t\u00fcrl\u00fc devreye sokamad\u0131\u011f\u0131n konular\u0131 ara\u015ft\u0131rmaya gideceksin.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-05"},{"id":"566","yorum":"Bug\u00fcn zihnindeki hareketlili\u011fe yeti\u015fmekte zorlanabilirsin. Hi\u00e7 olmad\u0131k bir anda akl\u0131na an\u0131lar\u0131n gelebilir.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-05"}]