[{"id":"543","yorum":"Bug\u00fcn bulundu\u011fun ortamlarda, etraf\u0131nda bulunan insanlara destek olman gerekecek. \u00c7al\u0131\u015fma ortam\u0131nda i\u015fleri \u00fcstlenebilirsin.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-04"},{"id":"544","yorum":"Ailenden biriyle konu\u015fman, seni motive edebilir. Son zamanlarda kafan\u0131 kurcalayan konular\u0131 payla\u015fman daha iyi olabilir.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-04"},{"id":"545","yorum":"Olaylara olan bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftiren g\u00fcnlerden ge\u00e7iyorsun. Merak etti\u011fin konular\u0131n \u00fcst\u00fcne gidebilirsin.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-04"},{"id":"546","yorum":"Hayat\u0131ndaki insanlar, onlar\u0131n ger\u00e7ek niyetini sorgulamana yol a\u00e7acak. G\u00fcven konusunda \u00e7ok hassass\u0131n.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-04"},{"id":"547","yorum":"Her zaman uzla\u015fmaktan yana olan biri olarak, etraf\u0131ndaki insanlar\u0131n ufac\u0131k sorunlar\u0131 b\u00fcy\u00fctmesi sabr\u0131n\u0131 zorlayabilir.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-04"},{"id":"548","yorum":"Ailevi meseleler akl\u0131n\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131racak. Duygusal anlamda hassass\u0131n. \u0130\u015f hayat\u0131nda geli\u015fmeler ya\u015fayabilirsin.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-04"},{"id":"549","yorum":"G\u00fcn\u00fcn h\u0131z\u0131na yeti\u015fmekte zorlanacaks\u0131n. Olaylara seyirci kalmak, seni ac\u0131mas\u0131z ele\u015ftiriler yapmaya itebilir.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-04"},{"id":"550","yorum":"Hayat\u0131na yeni biri girdiyse bug\u00fcne dikkat etmelisin. Bug\u00fcn, o ki\u015fiyle ilgili baz\u0131 ger\u00e7ekler su y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kabilir.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-04"},{"id":"551","yorum":"Seni sab\u0131rs\u0131zl\u0131k yaparken g\u00f6rmek zordur. Ama bug\u00fcn acele etti\u011fin konular, pek ho\u015funa gitmeyecek \u015fekilde sonu\u00e7lanabilir.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-04"},{"id":"552","yorum":"Bug\u00fcn d\u00fc\u015f\u00fcncelerinle duygular\u0131n kar\u0131\u015fabilir. Bu y\u00fczden asl\u0131nda hi\u00e7bir \u015fey yapmad\u0131\u011f\u0131 halde birini incitebilirsin.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-04"},{"id":"553","yorum":"\u015eartlar\u0131n her an de\u011fi\u015febilece\u011fi bir g\u00fcn ve bu, seni biraz rahats\u0131z edebilir. \u00d6zellikle ani ziyaretler t\u00fcm planlar\u0131n\u0131 bozabilir.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-04"},{"id":"554","yorum":"Seni anlayaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn insanlar seni haks\u0131z \u00e7\u0131karabilir. Bu y\u00fczden \u00e7ok samimi olmad\u0131\u011f\u0131n biriyle konu\u015fabilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-04"}]