[{"id":"531","yorum":"Bug\u00fcn bulundu\u011fun ortamlarda pozitif ruh halin ve enerjinle, en pop\u00fcler insan olabilirsin. G\u00fcn\u00fc, aktivitelere ay\u0131rabilirsin.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-03"},{"id":"532","yorum":"Etraf\u0131ndaki insanlar\u0131 kontrol etme iste\u011finin artt\u0131\u011f\u0131 bir g\u00fcn. Maddi konularla ilgili planlar\u0131n\u0131 bozacak geli\u015fmeler ya\u015fanabilir.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-03"},{"id":"533","yorum":"Son zamanlarda sevdi\u011fin insanlarla sorun ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n konular varsa bug\u00fcn daha tepkili davranabilirsin.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-03"},{"id":"534","yorum":"\u0130\u015f hayat\u0131nda bildiklerine yenilerini katmak i\u00e7in ideal bir g\u00fcn. Kendini ifade etme g\u00fcc\u00fcn y\u00fcksek olacak.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-03"},{"id":"535","yorum":"Etraf\u0131ndaki insanlarla birarada hareket etmekte ve ya belli bir plana sad\u0131k kalmakta bug\u00fcn biraz zorlanabilirsin.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-03"},{"id":"536","yorum":"\u00c7al\u0131\u015fma ortam\u0131ndaki insanlarla fikir ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 ya\u015fayacaks\u0131n. \u00d6zel e\u015fyalar\u0131na kar\u015f\u0131 daha korumac\u0131 olmal\u0131s\u0131n.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-03"},{"id":"537","yorum":"F\u0131rsatlarla dolu bir g\u00fcn seni bekliyor. \u0130li\u015fkinde ya da \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131nda s\u0131k\u0131nt\u0131 veren konularda y\u00fcz\u00fcn g\u00fclecek.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-03"},{"id":"538","yorum":"Maddi konularda dikkatli hareket etmelisin. Son dakikada \u00e7\u0131kan baz\u0131 \u00f6demeler b\u00fct\u00e7e plan\u0131n\u0131 bozabilir.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-03"},{"id":"539","yorum":"Duygular\u0131n\u0131 ifade etmekte zorlanacaks\u0131n. E\u011fer ili\u015fkin varsa, kar\u015f\u0131 tarafla fikir ayr\u0131l\u0131klar\u0131 y\u00fcz\u00fcnden aran a\u00e7\u0131labilir.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-03"},{"id":"540","yorum":"Fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131n\u0131n y\u00fcksek oldu\u011fu bir g\u00fcn. Baz\u0131 konularda a\u015f\u0131r\u0131 duygusal davranman seni zor durumda b\u0131rakacak.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-03"},{"id":"541","yorum":"Etraf\u0131ndaki olaylar\u0131 ger\u00e7ek\u00e7i bir bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131yla de\u011ferlendirebildi\u011fin bir g\u00fcn. Bug\u00fcn b\u00fcy\u00fcklerinle ileti\u015fimin artabilir.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-03"},{"id":"542","yorum":"\u00d6nceliklerini belirlemen gereken bir g\u00fcn\u2026 \u00d6zellikle \u00e7al\u0131\u015fma ortam\u0131ndaki sorumluluklar\u0131n\u0131 aksatmaman gerekiyor.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-03"}]