[{"id":"519","yorum":"Son zamanlarda \u00fczerinde bask\u0131 uygulayan birine bug\u00fcn sert bir \u015fekilde tepkini ortaya koyacaks\u0131n. Belirsizlikler bug\u00fcn netle\u015fiyor.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-02"},{"id":"520","yorum":"\u00d6fkeni kontrol etmekte zorlanabilece\u011fin bir g\u00fcn. \u0130\u015f yerinde k\u0131zd\u0131\u011f\u0131n bir arkada\u015f\u0131na sert s\u00f6zler sarfedebilirsin.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-02"},{"id":"521","yorum":"Bug\u00fcn baz\u0131 yak\u0131n arkada\u015flar\u0131nla parasal alt yap\u0131l\u0131 konular y\u00fcz\u00fcnden kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelebilirsin.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-02"},{"id":"522","yorum":"Ki\u015fisel g\u00f6r\u00fcnt\u00fcnle \u00e7ok daha fazla ilgilendi\u011fin bir g\u00fcn. T\u00fcm g\u00fcn\u00fcn\u00fc kendine ay\u0131rmak isteyeceksin.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-02"},{"id":"523","yorum":"Etraf\u0131ndaki insanlar\u0131 y\u00f6nlendirmek istedi\u011fin bir g\u00fcn. Bir s\u00fcredir kendi i\u015fini kurmak istiyorsan bir ad\u0131m atacaks\u0131n.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-02"},{"id":"524","yorum":"Ge\u00e7mi\u015fteki konular tekrar a\u00e7\u0131lacak. Seninle ayn\u0131 fikirde olmayan insanlarla konu\u015fmalar\u0131n tart\u0131\u015fmaya d\u00f6nebilir.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-02"},{"id":"525","yorum":"Hayat\u0131nda bir yol kat etmek istedi\u011fin konularda, sana engel olan\u0131n ne oldu\u011funu daha net g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn bir g\u00fcn.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-02"},{"id":"526","yorum":"Arkada\u015flar\u0131nla ilgili soru i\u015faretlerinin cevaplar\u0131n\u0131 buldu\u011funu sanabilirsin ama pe\u015fin h\u00fck\u00fcml\u00fc davranma.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-02"},{"id":"527","yorum":"E\u011fer yapabiliyorsan \u00f6nemli i\u015flerini ba\u015fka bir g\u00fcne ertelemen faydal\u0131 olabilir. Elektronik e\u015fyalar\u0131nla ilgili sorunlar ya\u015fanabilir.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-02"},{"id":"528","yorum":"\u00d6zellikle ikili ili\u015fkilerinde yap\u0131c\u0131 davran\u0131rken, ayn\u0131 tavr\u0131 kar\u015f\u0131 taraftan g\u00f6rememek seni \u00f6fkelendirebilir.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-02"},{"id":"529","yorum":"\u00d6zellikle birlikteli\u011fi olan bir Kova burcuysan, sevgilinle birlikte ortak planlar\u0131n\u0131 hayata ge\u00e7irmek isteyeceksin.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-02"},{"id":"530","yorum":"Son zamanlarda davran\u0131\u015flar\u0131yla kafan\u0131 kurcalayan insanlarla ilgili bir strateji belirlemek isteyebilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-02"}]