[{"id":"507","yorum":"Beklenmedik baz\u0131 olaylar; seni ya\u015fam alan\u0131nda, \u00e7al\u0131\u015fma ortam\u0131nda, hatta g\u00fcnl\u00fck rutininde de\u011fi\u015fiklik yapmaya itebilir.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-01"},{"id":"508","yorum":"\u0130kili ili\u015fkilerin \u00f6n plana \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 bir g\u00fcn. Seninle ayn\u0131 fikirde olmayan e\u015fine kar\u015f\u0131 ho\u015fg\u00f6r\u00fc g\u00f6stermekte zorlanabilirsin.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-01"},{"id":"509","yorum":"Bug\u00fcn seni huzursuz eden ne varsa konu\u015fabilirsin. Yeni e\u015fyalar almak i\u00e7in al\u0131\u015fveri\u015fe \u00e7\u0131kabilirsin.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-01"},{"id":"510","yorum":"S\u00f6zlerine kar\u015f\u0131 al\u0131nganl\u0131k g\u00f6sterenlere \u015fa\u015f\u0131rabilirsin. Etraf\u0131ndakilerle ileti\u015fim kopukluklar\u0131 ya\u015fayabilirsin.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-01"},{"id":"511","yorum":"Bug\u00fcn hi\u00e7 de sakin ge\u00e7meyecek. Sosyal ya\u015fam\u0131nda \u00f6n plana \u00e7\u0131kmak isteyebilirsin. Bunu ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fine \u015f\u00fcphe yok.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-01"},{"id":"512","yorum":"Son d\u00f6nemde etraf\u0131ndaki insanlarla ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n problemler, g\u00fcn i\u00e7erisinde kayg\u0131lanmana sebep olabilir.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-01"},{"id":"513","yorum":"Can\u0131n\u0131 s\u0131kan meseleler, bu hafta sonu iyice \u00fcst\u00fcne gelebilir. Bug\u00fcn ufak meseleleri b\u00fcy\u00fctebilirsin.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-01"},{"id":"514","yorum":"Belirsizli\u011fe hi\u00e7 tolerans\u0131n yok ve art\u0131k bunu bilmeyen kalmayacak! \u0130kilemde kald\u0131\u011f\u0131n sorunlar\u0131 \u00e7\u00f6zeceksin.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-01"},{"id":"515","yorum":"Kalabal\u0131k ortamlar bug\u00fcn sana pek hitap etmeyebilir. Bu y\u00fczden daha hafif bir program yapman\u0131 tavsiye ederim.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-01"},{"id":"516","yorum":"\u0130leti\u015fim altyap\u0131l\u0131 konularda yo\u011funluk ya\u015fayabilirsin. Bug\u00fcn s\u00f6ylediklerinin \u00f6nem kazanaca\u011f\u0131 bir g\u00fcn olacak.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-01"},{"id":"517","yorum":"Hayat\u0131nda sorun te\u015fkil eden konulara odaklanabilirsin. \u00d6zellikle etraf\u0131ndaki insanlardan yard\u0131m alman gerekebilir.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-01"},{"id":"518","yorum":"Akl\u0131nda bir s\u00fcr\u00fc senaryo olu\u015fturmaktansa arkada\u015flar\u0131nla e\u011flenceli bir program yapabilirsin. Bu sana iyi gelecektir.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-01"}]